АктуалноГрадътНовини

С помощ от Варна, Георги Гергов иска да установи пълен контрол над Панаира

Пловдивският бизнесмен Георги Гергов е изпратил до варненския кмет Иван Портних (ГЕРБ) заявление „относно апортиране акциите на община Варна от „Международен панаир Пловдив“ АД в „Пълдин туринвест“ АД. Това става ясно от текста на докладна записка, която Портних е изпратил на 15 октомври т.г. до общинския съвет във Варна с предложение да бъде разгледана, съобщи dnevnik.bg.

Според изрично записаното в докладната записка Община Варна притежава 16 314 400 броя безналични акции „с номинална стойност 1 лев, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД и основни акционери: държавата чрез Министерството на икономиката, община Варна и „Пълдин туринвест“ АД (дружество с 25% участие на община Пловдив)“.

По този повод днес общинският съветник в Пловдив Веселина Александрова („Демократична България“) написа в профила си във „Фейсбук“: „Със съдействието на община Варна Гергов ще увеличи дела си в Пловдивския панаир и от 50.3% ще има власт над 79.3%, даващи му реално правото дори и при изискуемо квалифицирано мнозинство да може да взема всички решения.“

Общотосъбрание на акционерите на „Пълдин туринвест“ е свикано за 16 ноември т. г., а при липса на кворум – за 2 декември догодина. На него капиталът на дружеството трябва да бъде вдигнат от 177 984 899 лв. на 194 299 299 лв., като за това очевидно се разчита на акциите, които община Варна има в „Международен панаир Пловдив“. Сега Пловдив държи 25% от акциите на „Пълдин Ттринвест“, но ако Варна приеме предложението на Гергов, делът на Пловдив ще падне до 22,9 %.

„По конкретното предложение, дори да се съгласим, че община Пловдив ще гласува против, то делът ни не е достатъчен, за да го спрем. Остава в ръцете на община Варна да не вземе решението за апорта“, коментира още във Фейсбук Веселина Александрова.

Съдържанието на докладна записка, изпратена от кмета на Варна до Олбщинския съвет в града е изненадващо, тъй като според информация, официално разпространена от изпълнителната комисия на ГЕРБ, а след това и от община Варна, тя отдавна не би трябвало да е акционер в „Международен панаир Пловдив“.

На 27 април 2017 г. изпълнителната комисия на ГЕРБ възложи на кмета на Варна Иван Портних и на групата общински съветници от партията да обсъдят и приемат решение за отказ от дяловото участие в дружеството „Международен панаир Пловдив“ в размер на 29% от капитала му. Съобщение с това съдържание тогава беше официално разпространено от пресслужбата на партията. Дяловете трябваше да бъдат безвъзмездно прехвърлени на Министерството на икономиката, от което Варна ги получи също така безвъзмездно на 16 август 2016 г.

Изпълнявайки безпрекословно възложеното от изпълнителната комисия на ГЕРБ, на 2 май 2017 г. общинските съветници от партията във Варна, както и партньорите им от мнозинството в съвета приеха решение за връщане на акциите. В текста на приетото решение, публикувано в сайта на общинския съвет (където може да бъде открито и в момента), е записано дословно, че „Общински съвет – Варна, упълномощава и възлага на кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 лв., представляващи 29 на сто от капитала на “ Международен панаир Пловдив“ АД, с министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на акциите“.

Това решение е прието с 39 гласа „за“, 0 – „против“ и 1 „въздържал се“ при отсъствието на 11 съветници. От докладната записка на Портних, изпратена на 15 октомври до общинския съвет обаче, става ясно, че решението от 2 май 2017 г. или не е било изпълнено, или разпореждането с прехвърляните акции не е било регистрирано в Централния депозитар.

По този повод днес „Дневник“ изпрати до пресслужбата на местната администрация във Варна няколко въпроса. От техните отговори трябваше да стане ясно изпълнено ли е било решението на Общински съвет – Варна, от 2 май 2017 г. и ако не, каква е била причината за това. Друг въпрос трябваше да изясни, как, ако решението е било изпълнено, Варна все още притежава 29% от капитала на “ Международен панаир Пловдив“ АД? Въпреки молбата за спешни отговори до приключването на работата по този текст те така и не бяха получени.

„Според Петко Буйновски, директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ в община Варна през 2017 г., решението било оставено без отговор от Министерството на икономиката, поради което не е влязло в сила, каза за „Дневник“ Николай Капитанов, съветник от „Демократична България“ във Варна. По-късно в отчетите на общинския съвет за 2017 и 2018 г. то било отчетено като неизпълнено.

В текста на заявлението си с обем 180 страници, Георги Гергов информира съдружниците си от община Варна, че „през последната година и половина поради разпространението на коронавирус COVID-19 дружеството е провело едно- единствено изложение – „Хемус 2020“, с оглед наложените ограничения и мерки както за провеждане на масови мероприятия, така и за посещения на лица от чужбина, каквито са много от изложителите. Всички мероприятия от календара на „Международен панаир Пловдив“ АД за 2020 г. след обявяване на извънредното положение са отменени, като не се очаква провеждането им и през тази година. Дейността на панаира е затруднена и от нарастващия дял на интернет услугите, глобализацията и намаляване на панаирите и изложенията като цяло в световен мащаб, което е трайна тенденция през последните години“, пише още Гергов.

В същото време в текста на заявлението си Георги Гергов твърди, че „поради разнообразието от активи, които притежава, „Пълдин инвест“ е дружество, което има различни възможности за развитие, инвестиции и бизнес, в това число и чрез другите дъщерни дружества, които не са силно зависими от кризата с коронавируса в България и в света“.

Цитирайки дословно този и други сходни аргументи на Георги Гергов, кметът на Варна Иван Портних е предложил на общинския съвет „да разгледа възможността община Варна да апортира акциите си от „Международен панаир Пловдив“ АД в инвестиционното дружество „Пълдин туринвест“ АД“.

Според Иван Портних по този начин, без да прави допълнителни разходи, община Варна щяла да бъде акционер „в по-голямо и сигурно дружество s възможности за разнообразна дейност, в това число и за дивидент“.

В докладната си записка кметът на Варна твърди също, че след евентуален апорт „само един голям акционер в лицето на „Пълдин туринвест“ ще поема тежестите, загубите и при необходимост ангажимент за разходите в дъщерното му дружество „Международен панаир Пловдив“ АД.“

Междувременно на днешното си заседание съветниците от Постоянната комисия „Собственост и стопанство“ във варненския общински съвет взеха решение заявлението на Георги Гергов да бъде разгледано на предстоящата сесия на съвета.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина