АктуалноБългарияЖивотЗабавлениеНовиниПод лупа

Разходите на всеки българин са скочили средно с 13%

Ръстът на харчовете на домакинствата изпреварва нарастването на доходите

С най-голям относителен дял остават разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (12.1%)

За първото тримесечие на годината средният доход на член на домакинство е 2006 лв. и нараства с 9.6%, спрямо същото тримесечие на миналата година, сочат публикувани данни на Националния статистически институт.

В номинално изражение на годишна база доходът средно се променя така:

  • От работна заплата нараства от 1011 на 1142 лв. (с 12.9%).
  • От самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2.6%).
  • От пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7.9%).
  • От социални обезщетения и помощи намалява от 57 на 40 лв. (с 30.9%).

През същите месеци разходът средно на член на домакинство е 1821 лв. и се увеличава с 13.3% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

С най-голям относителен дял остават разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (12.1%).

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0.6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0.8 процентни пункта, а на разходите за жилище – с 0.7 процентни пункта.
Като абсолютни стойности средно разходите на член на домакинство спрямо година по-рано се променят така:

За храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%).

За алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%).

За облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%).

За жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6%).

За здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%).

За транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%).

За свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11.1%).

За данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%).

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина