АктуалноБългарияГласовеГрадътКварталиНовиниОбщина Пловдив

Промяната на данъчната оценка няма да повлияе на такса-смет – ВИДЕО

Общините са готови с варианти за новото изчисляване на такса битови отпадъци от 1 януари 2025 година 

Това ще доведе до задължение за градската управа да осигури пълно покритие на всички улици с контейнери за разделно събиране

Промяната на данъчната оценка на недвижимите имоти няма да повлияе по никакъв начин на размера на такса-смет през 2025 година, защото тя ще се определя вече по нов начин. Съгласно законодателството таксата ще се изчислява въз основа на количеството отпадъци, които изхвърляме в общ контейнер. 

 “Всичко, което се изхвърля разделно в цветните контейнери за него не се дължи такса, тъй като разделно събрания отпадък е ресурс и той се използва за преработка”, обясни изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева в БНТ подкаст “Къде живеем?” с Камен Коларов. 

 “Заради това основната задача и на общините, и на държавата е да осигурят пълно покритие на всички общини с възможности за разделно събиране на отпадъците”, каза Георгиева и уточни, че към момента цветните контейнери са на организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

От Сдружението обясниха, че количеството ще бъде изчислявано чрез торби, чрез разделяне на база на имотите в многофамилните жилищнисгради или чрез броя на ползвателите на услугите в имота.

 “Най-лесен за многофамилните жилищни сгради се очертава подхода по брой ползватели и за целта ние вече имаме споразумения с Националния статистически институт, който започна да предоставя на общините безплатно данните от преброяването за броя домакинства и за броя на живеещите в едно домакинство. Това ще бъде изходната информация, на база на която ние ще започнем да правим разчетите през 2024 година за изчисляване на количество. Паралелно с това ще вървят процесите по разширяване на системата за разделно събиране и паралелно с това работим с Министерство на финансите да бъде издадена една наредба, която е подзаконов нормативен акт, но е изключително важна, тъй като тя ще ни даде формулите, по които да правим тези изчисления”, уточни изпълнителният директор на НСОРБ.  

Цялото интервю със Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, можете да гледате във видеото.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина