Актуално

Приказката на Христола приключи

Обявиха в несъстоятелност АД-то на Митю, само 700 лева в сметките на дружеството


Приказката на Димитър Христолов приключи драматично за най-големия съсипник в българския футбол. Пловдивският окръжен съд уважи като основателна подадената молба от Националната агенция по приходите за откриване на производство по несъстоятелност срещу АД-то на Митю Професионален футболен клуб Ботев 1912 Пловдив поради неплатежеспособност. Борчовете на дружеството са точно 2 094 408 лв., от което 1 552 785 лв. главници и 541 622 лв. лихви.
В касата на дружеството има едва 700 лева. Установена е липса на  каквито и да било парични средства във футболния клуб и в сметките на Христола. Поради тази причина е постановена обща възбрана и запор на имуществото му, постановено е прекратяване на дейността на предприятието, обявено е дружеството в несъстоятелност и производството е спряно. Решението подлежи на обжалване от страните пред Пловдивския апелативен съд в седемдневен срок от вписването му в Търговския регистър.
           

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина