През 2020 г. в Пловдивско при пожари са загинали 11 души

Актуално Градът Новини

С 1411 е намалял броят на регистрираните произшествия през отчетния период

Най-много са пожарите в жилищни сгради

За изминалата 2020 година се наблюдава значително понижение на броя на пожарите на територията, обслужвана от Регионалната дирекция „Пожарна безопастонст и защита на населението“, това съобщи началникът на Пловдивската пожарна комисар Георги Манагараков.

Той отбеляза, че през настоящата 2021-ва се навършват 140 години от създаването на Пожарната в града под тепета, а службата ни е една от най-старите в цялата страна – втора след софийската.

Припомняме, че в четвъртък бяха връчени Националните и областните награди “Пожарникар на годината 2020”. Четирима служители на Пловдивската пожарна са с национални награди, а началникът на пожарната в Карлово е пожарникар на годината в Пловдивска област.

„Запазва се тенденцията най-много материални загуби да са нанесени в жилищния сектор и в отрасъл „транспорт и складиране“. Най-характерни причини за възникване на пожари отново се очертават късо съединение и небрежност при боравене с открит огън,“ коментира Мангараков.

В сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ с 1411 е намалял броят на регистрираните произшествия през отчетния период – за 2020 г. те са били 5498, а за 2019 г. – 6909.

Ликвидирани са общо 3348 пожара, от които 684 с материални загуби. В 10 случая е оказана помощ на пострадали хора, а в 2 – при бедствия и аварии. 16 са сигналите, при които са осъществени издирвателни и/или спасителни дейности. Техническа помощ е оказана при 1064 произшествия и 88 катастрофи с моторни превозни средства. 362 са били дежурствата с противопожарна техника.

При пожарите по отрасли водещ е делът на „жилищно стопанство“ – 275 от общия брой възникнали. Следват отраслите „транспорт и складиране“ с 157 бр. и „селско и рибно стопанство“ с 85 бр.

През 2020 г. при пожари са загинали 11 души и са пострадали 31. През 2019 г. загиналите са 10, а пострадалите – 28.

И през тази година продължава да се наблюдава устойчивата тенденция от предходни периоди като най-чести причини за възникване на пожари да са късо съединение и небрежност при боравене с открит огън. И за двата показателя стойностите са 168.

Общо около 500 дка гора – иглолистна, широколистна и смесена, са унищожени от пожари през изминалата година. При ликвидиране на тези произшествия служителите са спасили близо 26200 дка дървесна растителност, 23700 дка посеви, 500 сгради и 135 МПС.

В процес на инвестиционно проектиране и строителство, където пожарната има контролна дейност, са извършени 405 проверки на новостроящи и реконструиращи се обекти. Издадени са 530 становища за съответствие с изискванията за правилата и нормите на пожарна безопасност и 14 решения за отказ.

През 2020 г. служителите, упражняващи ДПК, са извършили общо 3630 проверки на обекти в експлоатация – комплексни, контролни, тематични и по изпълнение на предписани мероприятия. Съвместно с други служби на МВР и ведомства са извършени 48 проверки, по сигнали и предложения – 41.

Констатирани са 3314 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, а предписаните мероприятия са 3220. Връчени са 131 протокола от комплексни проверки, 1064 писмени разпореждания, 456 констативни протокола и 2 сертификата.

През 2020 г. са съставени общо 145 акта за установяване на административни нарушения, срещу 221 през 2019 г.

Чрез социалната мрежа и медиите РДПБЗН – Пловдив продължи информационно-разяснителната кампания за формиране на поведение у гражданите за реакция при пожари и бедствия, във връзка с пожароопасния сезон в горите, жътвената кампания, употребата на газ пропан-бутан в домакинствата, есенно-зимния отоплителен сезон и др.

Служители на дирекцията са присъствали на заседанията на Областна епизоотична комисия във връзка с появили се огнища на африканска чума по свинете. Представлявали са дирекцията на Областна комисия за класифициране на язовирите на територията на Пловдивска област по степен на потенциална опасност. Участвали са и в работата на междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областен управител на Пловдивска област за обследване и контрол на 9 обекта от критичната инфраструктура с източници на йонизиращи лъчения.

В сектор „Контрол по закона за защита при бедствия“ са извършени общо 211 проверки. По 70 са констатираните нарушения и дадените предписания. Служители на РДПБЗН – Пловдив участваха в 22 съвместни проверки от междуведомствени комисии. Издадени и връчени са 130 констативни протокола и 48 констативни акта и 2 за установяване на административни нарушения.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.