АктуалноАртВашите писмаГрадътЗабравеният градИзбор на редактораКултураНовиниОбразование в ПловдивОбщина Пловдив

Предлагат доц. Кантарева за Почетен гражданин на Пловдив

Гражданска инициатива стартира подписка с предложение до Общинския съвет на град Пловдив за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Пловдив”, на доц. д-р Елена Кантарева – Дечева за заслуги в областта на културата, опазването на културното наследство на град Пловдив и образованието в нашия град.

Доцент Елена Кантарева-Дечева, лечителката на мозайки: Разказ за себе си и за Базиликата

Инициативният комитет, представи на общинските съветници, 166 подписа на граждани, професионална биография на доц. д-р Елена Кантарева Дечева, както и подкрепящи писма от много културни организации.

Доц. Елена Кантарева оглавява ОИ „Старинен Пловдив“

„Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“ на доц. д-р Елена Кантарева-Дечева 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.42, т.4 от Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив представяме предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин“ на доц. д-р Елена Кантарева- Дечева за изключителните й заслуги  в областта на културата, опазването на културното наследство на град Пловдив, образованието и принос към приобщаването на град Пловдив към международните организации в областта на опазването на културното наследство.

Доц. д-р Елена Кантарева-Дечева е художник-реставратор, доцент по иконопис и технология и техника на живописта в специалност „Стенна живопис“ в  Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Завършила е Националната художествена академия със специалност „Консервация и реставрация“. От 1989г. работи в областта на консервацията на антични мозайки като реставратор в НИПК, а след товa в Археологически музей Пловдив. През 1997 г. специализира консервация и реставрация на живопис в Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, САЩ.

Участие в национални и международни проекти:

2015
Проектиране, ръководство и изпълнение на реставрацията на подови мозайки от обект «Епископска базилика на Филипопол» по проект за „Консервация, реставрация, експониране и социализация на Епископска базилика на Филипопол“, финансиран от фондация Америка за България и Община Пловдив.

Мозайките на Филипопол зашеметяват с великолепието и богатството си (СНИМКИ)

2011 – 2014
Ръководство, проектиране и изпълнение на „Консервация и реставрация на мозайки” в проект на Министерство на културата за „Консервация, реставрация и експониране на археологически обект Малка Базилика – Пловдив” финасиран от фондация Америка за България и Община Пловдив.

Епископската базилика и мозайките на Филипопол продължават пътя си към ЮНЕСКО като сериен обект

2009
Ръководство и участие в проект организиран от  СНЦ „Български културни следи” и Община Пловдив на тема „Насърчаване поддържането на културно-исторически и природни обекти чрез обучение и интерпретация”

2008 – 2009
Реализиране на съвместен проект между Община Пловдив и СНЦ «Български културни следи» за инсталиране на културно-исторически пешеходни маршрути – Пловдив

2007
Организиране и участие в съвместен проект с Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, САЩ на тема “Планиране интерпретирането на обекти паметници на културата” проведен в Национален парк “Кейп Код” и фондация “Фрийдъм Трейл” Бостън, САЩ

2005
Участие в реализацията на съвместен проект с Центъра за Художествена Консервация в Уилямстаун, САЩ за създаването на План за управление на археологически обект „Ейрене” гр.Пловдив, чрез посещение на паметници от световно значение на територията на САЩ и обмяна на опит по тази тема с водещите им специалисти в тази област.

Как е изглеждал домът на знатен гражданин на Филипопол – ВИДЕО

2003 – 2004
Спечелен проект от Посланническия фонд на Държавния Департамент  на САЩ за консервацията,  реставрацията и експонирането  на Перистилна сграда „Ейрене“ с подови  мозайки от 5-6 в от Филипопол. Ръководител на консервационно-реставрационните дейности.

Награди:

2020 г. награда Пловдив в категория „Опазване на Културното наследство и съхраняване на паметта“

Доц. д-р Елена Кантарева получи наградата „Борис Христов“ – ВИДЕО

Публикации в специализирани издания:

„Проучване на стенна декорация – живопис и пластика от Епископската базилика на Филипопол” Елена Кантарева-Дечева, Райна Дечева в Сборник с доклади от международна конференция на тема „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата” проведена в АМТИИ Пловдив – 24-26 октомври 2019 г., Plovdiv, 2019, ISBN 978-954-2963-56-1, стр. 385-390;

„Технико-технологични проучвания на подови мозайки от Епископската базилика на Филипопол” Елена Кантарева-Дечева, Райна Дечева в Сборник доклади от „Пролетни научни четения” 27-28 април 2018 г., Пловдив, ISSN 1314-7005, стр. 230-239;

„Нови мозаечни подове от  Епископската базилика на Филипопол“ в Сборник доклади от „Пролетни научни четения” 27-28 април 2018 г., Пловдив, ISSN 1314-7005, стр. 206-214;

„Нови стратиграфски проучвания на мозайките от Епископска базилика на Филипопол” в Сборник с доклади от международна конференция на тема „Наука, образование и иновации в областта на изкуствата” проведена в АМТИИ Пловдив – 12-13 октомври 2017 г., 365-372;

„Епископската базилика на Филипопол. Реставрация на подовите мозайки” в Сборник доклади от „Пролетни научни четения” 2017, 220-227;

Episcopal Basilica of Philippopolis (Plovdiv, Bulgaria) Conservation of the Mosaic Floors Elena Kantareva-Decheva, Rayna Decheva, Proceedings of the XIII Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Barcelona, Spain, 2017(под печат);

The Small Basilica Project. Conservation and Display of the Mosaic Floor. Elena Kantareva-Decheva, Proceedings of the XII Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Proceedings of the XIIth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Algero, Italy, 2017;

Site Management Planning: Eirene Archaeological Site, Plovdiv, Bulgaria. Cynthia Luk,Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Proceedings of the XIth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Meknes, Morocco, 2017, 189-198;

„Проектът Малка базилика. Реставрация и експониране на подовата мозайка” Годишник на АМТИИ 2016 г.;

Conservation and Restoration of  EIPHNH  Peristyle Building with Mosaic Floors dated from 4th-5th century AD from Ancient Philippopolis (Plovdiv), Bulgaria   Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk, Proceedings of the Xth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Palermo 2014,  471 – 481;

2013 – “Подови мозайки от античния Филипопол-  проблеми    и  състояние” Списание „Проблеми на изкуството”   3/2013 г.,  стр. 13-16;

„Археологически обекти с подови мозайки от Античен Филипопол ( Пловдив, България) – проблеми и състояние”, „Годишник на АМТИИ”;

“Archaeological Sites with Mosaic Floors from Ancient Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria – Problems and Condition” Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk,Vol 1, Proceedings of the Regional Conference held in Kladovo, Serbia from 23-27 October, 2006,  Belgrade 2007, 227 – 232;

“Изкуството на иконописта”, списание “Пламък”, бр. 3-4, 2007 г., стр. 52 – 60;

“Нови консервационно-реставрационни техники и материали, използавни в Съединените Американски Щати”, Годишник на Археологически музей Пловдив, том Х, 2001 г., Пловдив, стр. 150 – 158.

2018
Проектиране и изпълнение на стенописи за купола на храм „Свети Николай” кв. Сарафово, гр. Бургас

2015-2016
Проектиране и изпълнение на икони и реставрация на иконостаса на храм „Свети пророк Илия” в с. Синапово.

2014
Проектиране и изпълнение на икони за иконостаса на храм „Свети Архангел Михаил” гр. Асеновград

2011 – 2012
Проектиране и изписване на 386 кв.м. стенописи за храм „Свети Георги Победоносец’ кв. Панчарево, София в колектив с доц. Дечко Дечев.

2009
Проектиране и изписване на 25 броя икони за Иконостаса на храм „Св. Георги” кв. Панчарево, гр. София в колектив с доц.Дечко Дечев.

2009 – 2013
Участие в Първо, второ, трето и четвърто биенале на Църковните изкуства Велико Търново 2009 г.; 2011; 2013 и 2015 г.

2003 – 2008                                                  
Изписване на стенописи в апсидата и купола на храм “Успение на пресвета Богородица” в КК Пампорово в съавторство с доц. Дечко Дечев

2005 – 2006   
Изписване на 40 броя авторски икони за иконостаса на катедрален храм  “Свети Висарион Смоленски” в гр.Смолян

2003
Изписване на стенописи в параклис “Свети Пантелеймон” в МБАЛ “Св. Пантелеймон” гр. Пловдив

2002   
Изписване на стенописи в параклис “Света преп. Петка” в гр. Рила

2001   
Изписване на две авторски икони на Св. апостол Ерм и 37 Пловдивски мъченици за църквите “Св. Марина” и “Св. Константин и Елена” Пловдив

1998 – 2001
Изписване на иконите от Царския ред и проскинетарии в храм “Успение Богородично” в КК Пампорово

Обществена дейност:

Директор на Общински институт „Старинен Пловдив“

Доц. д-р Елена Кантарева-Дечева е изключителен професионалист с обширен опит в областта на опазването на  културното наследство на град Пловдив. Нейният богат професионален път е отличен със значителни приноси в опазването и  съхраняването  на нашето културно богатство, предоставяйки го като наследство за бъдещите поколения.

Нейната ангажираност и отношение към  културното наследство на града се отразяват в успешната реализация на проекти и инициативи, насочени към опазването и представянето на историческите и културни богатства на град Пловдив. Нейният огромен принос играе ключова роля в утвърждаването на града като изключителен културен център.

С уважение към доц. д-р Елена Кантарева-Дечева, местната общност изразява благодарност за нейната посветеност и непрекъсната дейност в полза на културното наследство, което ще продължи да въздейства позитивно върху обогатяването на градската идентичност и обществения дух.

Доц. д-р Елена Кантарева-Дечева има ключова роля в развитието на висшето образование в нашия град. Като преподавател и ръководител, тя предава на новите поколения не само своите знания за съхраняването на националното културно наследство, но и вдъхновява студентите си с ангажимента си и страстта към историята ни.

Нейната роля в развитието на висшето образование не само утвърждава града като образователен център, но и подготвя следващите поколения с необходимите знания и умения за бъдещата им роля в опазването на културното наследство на град Пловдив и продължаването на богатата културна традиция на нашата нация. Доц. д-р Елена Кантарева-Дечева се превръща в пример за носител на просвета, която ще въздейства  върху бъдещите поколения.“

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

13 коментари

 1. Доста разпространен метод за „изпиране “ на нечии имидж….Да ги наградим,вместо да ги уволним или дадем на прокуратурата.
  Не е необходимо друго-минете през Стария Град.Съсипан е : разпродадени културни ценности,улиците са изровени от джипове и коли…Не безобразие, престъпления.
  И понеже тази служителка е нечия маша ,сега да си я наградим и почетем.
  Ами, не щем!
  Как не ви е срам!

   1. ЩО БЕ, ТИ ДА НЕ БИ ДА СЕ ЗКАНВАШ ЧЕ ИМАМ ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА ЗА ПОЛИТ-КОРЕКТНОТО ГЕРБаво (ЗАзаБГ) назначение на недопечената г-жа?

    ША МА ТРЕПЕШ ЛИ, БАЙ Ганьо?

    Айде покажи се и ти де!!!!!!!!!!

    (То чунким като погледнеш -след Аргирови СуперСтарс и след Фратевич от КШСС – на к’во е замязал списъкът на почерниоте то сякаш Партийни ЧЕРНИ СПИСЪЦИ…)

 2. Заслужава напълно доц. Кантарева!!! Поздравления!!!!
  А за хейтърчетата – ами направете нещо в и с живота си, дами и господа! Как пък не се научихте да респектирате труда на другите, да се зарадвате за другите, егати и мишките.

  1. Заслужава ступендия от килийхната АМРИ+И+Цирк до живот да се трупне към директрската заплата като Об щинска Институтка и към Частната ФИРМА към АМзаБГ.

   С почит, нежно хейтърче

   ОУКНИ

 3. Това е в защита на доц. Кантарева ли?
  То бива лакомия, но всичко да е в нейните ръце и поръчките и паричките да минават през нейната фирма е в повече.
  Преподавател, директор, художник, реставратор, частна фирма….

 4. Предложението е добро. ама всичко по реда си. Нека първо да направим почетен гражданин Тотев за заслуги в областта на градския транспорт, безсмислените проекти, които разкопаха цял Пловдив и за това че още няма приключен нито един в безкрайно променящите се пускови срокове, с което накараха пловдивчани да тренират нервната си система за да са психично здрави. После идва ред на Зико за изключителен принос за прокопаване на дупка под централна гара и за откриване на бул. „Х.Димитър“ със 77 НОВИ пейки, който скоро може и да заработи, после следва Коце Д. след като бутне бетонния мост, а после ще се мисли от къде ще минава трафика. Така че, моля госпожата да почака.

  1. …СВИНЕТЕ ЗА ГЛАВНИТЕ БУКВИ, АМА СВИНСКОТО „ОФОРМЛЕНИЕ“ на ПодТеЛе… =ПодТъпото= претрупано с натруфени КИЧ „КРАСИВОСТИ“ и разчертано с дебели черти и излишни пространства – задръства МОЯ дисплей и се пречка със запецнали „функции“ като чукундурското непрогледно „КАПЧА“ което не спира Тайландския роБОТ докато има елегантни четирицифрени конкурентни Кодове както ПОТВ- Ако не желаете да обменяме становища учтиво би било просто да прмахнетае ОпцияКоментар, както ТРАФИК- та да не се занимаваме с ПодТЪПОТО! Или като клубен Форум -подобно на ФейсБУКЛУК и 24ч – само Регистрирани Членове да коментират =без Анонимни, без Яна ДЕБЕЛАНА и без полит-КОРЕКТор.

   Друго отношение не дължим!
   Делово, цивилизовано без КИЧ е подредена http://www.DempcracyNow.org
   Тежка е „царската корона“ на ЗАВИСИМОСТ… (АМзаБГ)….

   КАК Е ВЪЗМОЖНО БЕЗ „ЛАЙКС“ / ОЦЕНКИ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ И РЕПЛИКА?

   ОПРОСТЯВАЙ БЕ, БУДАЛА! КОМПАКТИРАЙ, МИЛИМЕТРИТЕ СА МИ ЦЕННИ. „ТАГОВЕ“ долу вдясно, че и ТЪПО рамкирани =WTheF…?

   АНИМАЦИИТЕ САМО ПРЕЧАТ И СА НИ ОТБЛЪСКВАЩИ! „СГРОМОЛЯСАЛО СЕ ДЪРВО…“ ПРЕЗ ОКТОМВРИ = ТОЯ ТИКЕР ВМЕСТО НА МОЯ ДИСПЛЕЙ – СИ ГО НАТИКАЙ В …ИМЕННОТО!

 5. Това за да не изгуби поста на директор на Стария град ли? Кантарева е безспорен професионалист, но с покойния ѝ съпруг Дечко масон яко обсебиха почти всичко, свързано с църковно изкуство в този град – поръчки, проекти, преподаване. Не остана въздух за млади хора и идеи, ако не са техни приближени. То със всичко е така в „столицата“ на културата.

  1. НИТО СЪС САМОСРУТИЛАТА СЕ КЪЮА

   „О/ ИМСТИТУТ“ Е ЕДНА ПРОСТА СИНЕКУРНА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА В КОЯТО СЪКРОВИЩАТА СА НА ДОИЗЖИВЯВАНЕ

   БАПОИТЕЛНИЯТ „СВ“ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТ-КОРЕКТНА ПОРЪЧКА – ВСЕКИ ДЮЛГЕРИН С ЧАСОВЕ МОЖЕ ДА ТИ РАЗПРАВЯ КОЛКО ПИРОНИ НС ТЕСЛАТА Е ЗАКОВАЛ

   КАНТАРЕВА Е ПРЕКАЛЕНО ТЕСЕН СПЕЦ – ДА СИ ГЛЕДА ХАБИЛИТИРвАНЕТО В КИЛИЙНОТО АМТИ+И+ЦИРК ПА ТОГАВА,, ВСЕКИ РЕКТОР НЕ СТАВА ЗА „ПОЧЕТЕН

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина