АктуалноГласовеГрадътЗелен градМненияНовини

Омбудсманът на Републиката призова за спешно почистване на Марица

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния вицепремиер и вътрешен министър Иван Демерджиев, до служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова, до областния управител на Пловдив Ангел Стоев и кмета на Общината Здравко Димитров, в която настоява да бъдат предприети ефективни действия за почистване коритото на р. Марица с цел предотвратяване на бъдещи наводнения.

Повод за препоръката на омбудсмана са жалби от граждани на Пловдив, които са притеснени от неефективното с години почистване на коритото на реката. Те посочват, че занемарената поддръжка е довела до облесяване, като на места високостъблената дървесна растителност не само възпрепятства пряката видимост към бреговете, но и води до намаляване проводимостта на водното течение.   „Неотложното предприемане на почистването се осъзнава от гражданите и отговорните управленски нива като първостепенна обществена потребност. Въпреки заявената подкрепа и осигуреното финансиране в размер на милиони лева, механизмите за възлагане на дейности в изпълнение на възложените правомощия за предотвратяване на вредното въздействие на водите, продължават да не се задействат, затормозени от практики с недоизяснен характер, предизвикващи отрицателен обществен отзвук“, пише Диана Ковачева.

Тя подчертава, че набелязаните мерки за подобряване на координацията на срещата, проведената на 15 септември 2022 г., реално не са довели до положителен обрат.

„Предприетата процедура за пряко възлагане в условията на спешност, с оглед хипотеза на обявено на 30 септември т.г. частично бедствено положение от кмета на Община Пловдив, е предмет на проверка от Агенцията за обществените поръчки, с оглед съответствието с обявените условия на неотложност от възлагането на поръчката поради изключителни обстоятелства“, допълва общественият защитник.  

Според проф. Ковачева тази ситуация е ясен сигнал за допълнително мобилизиране на усилията, за по-тясно междуинституционално сътрудничество и степенуване на приоритетните участъци за почистване.

Омбудсманът обръща внимание, че до момента няма данни за привличането на структури с технически и организационни възможности като Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР за обезопасяването на зоните с най-висок рисков потенциал.

„От съществено значение е прецизното планиране на дейността при максимално използване на вече съществуващата информация в Басейнова дирекция Източнобеломорски район, съответно придържането към дейностите, които са специфични за почистване, но и едновременното щадящи екосистемите в коритото на р. Марица, предвид действащите съгласно чл. 159, ал. 3 и чл. 146о, ал.3 от Закона за водите план за управление на речните басейни и план за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г. и с оглед подготовката на плановете за периода 2022-2027 г.“, подчертава още омбудсманът.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина