Общината насърчава инвеститорите от клас „В” с нова наредба

Актуално Изпод тепето Новини

Предвидени съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужване и придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост

Община Пловдив публикувa проект на Наредба за насърчаване на инвестициите, която предстои да бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет. Целта е да се привличат производства и услуги с висока добавена стойност, повишаване на регионалната икономическа активност и стимулиране на заетостта чрез разкриване на нови високопроизводителни работни места, съобщават от кметството.

„В Пловдив нивото на индустриализация е високо и се доближава до средно за Европа от близо 47% от местния вътрешен продукт, като тенденцията е устойчива дори във времена на криза“, коментира зам.-кметът „Образование и бизнес развитие“ Стефан Стоянов. Той  допълни, че в момента се наблюдава бързо наемане на хора и безработицата е под 5%. С новата наредба се цели развиване на производството и сектор „Услуги“ за създаване на устойчиви работни места с по-добри заплати на наетите. Зам.-кметът разясни, че наредбата допълва националните критерии по отношение на по-малки инвеститори и се дава сигнал към потенциалните кандидати, че Пловдив и регионът са добро място за бизнес.

За подпомагането на инвестиции от клас „В“  са предвидени съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужване и придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост.  Мерките ще се прилагат след издаване на сертификат за инвестиции клас В, въз основа на решение на Общински съвет-Пловдив.

Минималната инвестиция е 1 млн. лв и разкриването на поне 25 работни места минимум за три години. Наредбата не може да се прилага за инвестиционни намерения свързани само със строителство, включително офиси и жилища.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.