АктуалноГрадътЖивотКултураНовини

МК обяви обществената поръчка за ремонта на Концертна зала

В най-добрия случай към края на 2023 година може да имаме обновена зала за опера и модерни сценични спектакли

След дълго чакане, Министерство на културата най-накрая публикува обществената поръчка за ремонта на Концертна зала в Партийния дом на площад „Централен“. Оферти ще се приемат до 26 октомври. След това предстоят различни срокове за разглеждане на оферти и обжалване, като в най-добрия случай договор може да се подпише към края на ноември и работата да стартира през декември.

Ремонтът ще продължи до 360 календарни дни, т.е. в най-добрия случай готова концертна зала може да имаме чак към кря на 2023 година. Основните дейности ще са по сцената, която бъде цялостно модернизирана с нова оркестрина и три самостоятелни платформи, които да се използват при различните спектакли. Новата зала ще бъде с малко над 700 места.

Ето и цялото съобщение от министерството:

Министерството на културата обяви обществена поръчка за дългоочаквания основен ремонт и реконструкция на Концертната зала в град Пловдив за превръщането й в мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции на Държавна опера – Пловдив. За ремонтните дейности е одобрен инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ и е издадено Разрешение за строеж № 294/15.10.2021 г. от Главния архитект на Община Пловдив, съобщават от ведомството.

В обхвата на обществената поръчка е включено цялостно реновиране на съществуващото сценично пространство, изграждане на нова оркестрина, както и на три подвижни сценични платформи, които имат за цел осигуряването на нови сценични и театрални възможности за организиране на съвременен тип представления. С помощта на вече четирите подвижни платформи, всяка една със собствена механизация, могат да бъдат постигани варианти като: основна зрителска зала и сцена, с единен равен под, както и сценични платформи, разполагащи се амфитеатрално в различни конфигурации.

Общият финансов ресурс, необходим за изпълнение на поръчката, е в размер 10 090 679,70 лв. без включен ДДС. Посочената прогнозна стойност включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с техническия проект, както и непредвидени разходи 10 % в размер на 917 334,52 лева без ДДС. Възложителят ще заплати непредвидени разходи само след доказване на необходимосттта от извършването им чрез приемането им с констативен протокол.

Прогнозната стойност е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, складиране, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на обекта по време на извършване на ремонтните работи, освобождаването на обекта от строителни отпадъци, необходимите за извършване на ремонта съпътстващи дейности /товарене, разтоварване (ръчно и/ или механизирано), пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни/, охрана на обекта, консумативни разходи за електроенергия и вода и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

Прогнозният срок, посочен в обществената поръчка за изпълнение на строително-монтажните работи, е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни и не повече от 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина