АктуалноГласовеГрадътМненияНовиниПод ножа

Какво се случва с проекта за реставрация и социализация Небет тепе и Източната порта?

Днес разбрахме, че документацията по проектите за социализирането на двата обекта се намират в НИНКН за съгласуване. Договорът по обществената поръчка за инженеринг бе подписан преди година. Остават още едва две години до крайния срок за изпълнение на проекта с пари от Европа

Какво се случва с дългоочакваната реализация на проекта за консервацията, реставрацията и защитата на Небет тепе и Източната порта? На този въпрос се опитахме да намерим отговор в общината днес. Припомняме, че на 10 юни миналата година, на тържествена пресконференция кметът Здравко Димитров и екипът му, който тогава включваше и Богомил Грозев, обявиха, че са привлекли 6 милиона лева по оперативна програма „Региони в растеж” за изпълнението на проекта „По крепостните стени на Филипопол”. В него общината ще участва с два милиона лева собствени средства, а още тогава, преди почти година и половина, бе подписан договорът с управляващия орган МРРБ. 17 месеца по-късно обаче, на двата изключително важни обекта не се е случило нищо, освен археологическите проучвания, които вече завършиха. Проблемът в случая е, че срокът за изпълнението на строително-монтажните дейности по одобрения от НИНКН технически проект е краят на 2023г. А когато става въпрос за европейски средства, както знаем, сроковете трябва да бъдат спазвани.

Днес разбрахме от отговора на кмета Здравко Димитров и заместника му Пламен Панов, че документацията по проектите за социализирането на двата обекта се намират в НИНКН за съгласуване. Били внесени в края на това лято. Евентуално забавяне на процедурите обаче може да създаде сериозни главоболия на администрацията, тъй като този изключително сложен, важен във всеки детайл и мащабен проект следва да бъде реализиран за две години откъм строително-монтажни работи. А тези 24 месеца могат да се окажат недостатъчни. Припомняме, че подобни СМР-та по Форум Север, далеч по-малък обект от Небет тепе и Източната порта, вървят вече година и половина и все още не са завършени.

Ако документацията бъде окомплектована напълно дейностите могат да стартират веднага, обясниха днес от общината, след издаване на строително разрешение, разбира сде. И напомниха, че обществената поръчка е за инженеринг. Но не припомниха, че договорът с фирмата изпълнител по поръчката е подписан преди година. Минаха цели 12 месеца, в които все още някаква документация се мести от бюро на бюро.

Ние пък припомняме, че с писмо до кмета на Община Пловдив Камарата на архитектите в България (КАБ) поиска преди повече от година прекратяване на обществена поръчка за инженеринг на обекти недвижими културни ценности в Община Пловдив. От там се мотивираха, че двата обекта представляват неповторими недвижими културни ценности с национално значение, изискващи изключително внимание по отношение на предвиждането и прилагането на консервационно – реставрационни мероприятия и спрямо които, с оглед спецификата им, е абсолютно недопустимо да се подхожда с процедурата „инженеринг“. „ Редът за възлагане на дейностите по проектиране и строителство чрез „инженеринг“ на обекти, за които няма предварително одобрени инвестиционни проекти, особено що се касае за недвижими културни ценности, е недопустимо, тъй като крие много рискове за правилното им изпълнение. В настоящата процедура само за един от трите обекта има изработен идеен инвестиционен проект”, пишеше тогава в писмото на Председателя на УС на КАБ арх. Николай Баровски до Кмета на Община Пловдив Здравко Димитров. С него от организацията настояха обществена поръчка да бъде прекратена и възложена с отделни поръчки за дейностите по проектиране и строителство, при запазване на авторските права на проектантите върху инвестиционните проекти.

Тогава от КАБ подчертаха, че за обекти – недвижими културни ценности, единствено правилният подход е първо, като самостоятелена възлагателна процедура по ЗОП, да бъдат изработени инвестиционните проекти в работна фаза съобразно всички законови изисквания на Закона за културното наследство, становищата на Министерството на културата и т.н., след което да бъдат одобрени от компетентните органи и едва тогава да се пристъпва към възлагане на строителството като следваща самостоятелна процедура. Извършването на консервационно-реставрационни работи без наличието на работна фаза на инвестиционния проект с изяснена технология нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на археологическото наследство и добрите професионални практики, и застрашава обектите, предмет на поръчката.

В писмото на КАБ се изрази несъгласие и по отношение на методиката за оценка на офертите. Обществена поръчка се възлага от Община Пловдив въз основа на икономически най-изгодната оферта, без да са предвидени каквито и да било изисквания по отношение на качеството на проектирането и строителството, което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на тези значими пространства.

Българският национален комитет към Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS) подкрепи исканията на Камарата на архитектите в България.

 

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето. Той активно заема гражданската си позиция по всички чувствителни теми за града и развитието му.

5 коментари

  1. Аз тук от тези визуализации проект за реставрация и социализация не виждам. Виждам едно затрупано тепе, малко бетонови пътечки и покрити със стъкло резервоари. И това за 6 милиона?!?? Айде нема нужда. По-добре да си стои така непипано, историята е в пъти по-добре видима и експонирана.

  2. Пловдив заслужава професионално отношение към опазването на наследството. Не ни устройва бързане, за да се усвоят едни пари, пък било то и европейски. Толкова години минаха и нищо не се направи, можем да почакаме и още, стига нещата да се изпълнят професионално, а не по гербаджийски.

  3. Пловдив заслужава професионално отношение към опазването на наследството. Не ни устройва бързане, за да се усвоят едни пари, пък било то и европейски. Толкова години минаха и нищо не се направи, можем да почакаме и още, стига нещата да се изпълнят професионално, а не по гербаджийски.

  4. Днес, около обед, видях споменатия кмет, в акция по откриване, на някаква бетонна площадка, с ангажиращото име „Парк Каменица“… Подминах разбира се – гледката беше тягостна! Това във тория по големина град в България! Пропуснах кавичките, за което се извинявам, на четящите.

  5. Производствените мощности, създадени в Пловдив за бетонни античности в Дорийски или Йонийски Стил, колонади със или без канелюри, но с двойна галигануда както за Балканите, така и за Тайван и навсякъде ще се справят със сроковете било в процедурата въведена от ИМПЕРИАЛиста „инДжинеринК“, било според конвенциите на ИКОМОС, ЮНЕСКО и изискванията на КамараАБ.

    Каквито работни ПСДокументации нямаме, ала договорите са смело подписани и бакшишите са раздадени.

    МОЩНО за ГЕРБджиков с №115! Масово!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина