АктуалноГрадътКриминалеНовиниРазследванеТемида

Кой може да ви помогне, ако сте жертва на домашно насилие

Какво представлява домашното насилие?

Домашно насилие представляват такива действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството.

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Домашното насилие може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие.

Домашното насилие съставлява престъпление и извършителят може да понесе наказателна отговорност, изразяваща се дори в лишаване от свобода.

Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия. Ако вие сте жертви на домашно насилие, ваши близки, познати и/или приятели, вижте

Към кого може да се обърнете за помощ в Пловдив

Информационни табла за пострадали от домашно насилие са поставени в сградите на Районна прокуратура – Пловдив. Такива табла има и в териториалните отделения в областта в сградите на прокуратурата в гр. Асеновград, гр. Карлово и гр. Първомай. Инициативата се осъществява след проведена в прокуратурата в гр. Пловдив, през декември 2023 г., кръгла маса на тема „Не на домашното насилие“, в която участваха представители на прокуратурата, съда, полицията, адвокати, лекари, неправителствени организации, обществени личности и др.

Телефони и адреси в помощ на пострадали от домашно насилие:

Национална телефонна линия за деца „Не си сам“ към Държавна агенция – 116 111. Безплатно обаждане с гарантирана анонимност 24/7.

Отдел Закрила на детето – 032 64 39 64

Община Пловдив на тел 032/ 62 37 14 или на място в дирекция „Социална политика“ на ул. „Петко Д. Петков“ 6 A

За връзка с Кризисния център за настаняване на лица, пострадали от домашно насилие – към всички РПУ, Областна дирекция „Социално подпомагане“ – на тел 032/ 634-495 и Отдел „Закрила на детето“;

Кризисен център за жени 660530, 0878 6966428

Кризисен център за деца – 512989, 0877731523 и 523664 и 0885360950

Зонта клуб – Пловдив [email protected], Zonta Club Plovdiv 

Фондация „ДА – Обединени срещу насилието“ – приемна в Дом Левски, ет.1, стая 12 и на тел 0879 260101, 0887 27 37 55

Регионален център за консултация към Адвокатска колегия – Пловдив Дом Левски, ет. 2 стая 16 а, 0886581153, 032 398 350

Така всеки гражданин, който подава жалба за престъпление, извършено в условията на домашно насилие, може да се запознае с държавните институции, колегиите и неправителствените организации, които предоставят социални услуги, безплатна адвокатска защита, психологически консултации и др.

Как може да получите защита?

В зависимост от конкретния случай, лицето търсещо защита може да се обърне към различни институции. Когато жертвата се нуждае от налагане на спешни мерки за закрила, например при заплахи за убийство, нанасяне на побой, сексуално малтретиране и други, следва да се обърне към районното управление на МВР. Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът, са:

  • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда.

Има ли срок, в който трябва да потърсите институционална защита?

Молбата до съда или до Районно управление на полицията, подадено до един месец от акта на домашно насилие.

Как да докажете домашно насилие?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова.

Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие.

Намирането на свидетели, които да потвърдят осъществения психически или физически тормоз, също би помогнало в защитата на пострадалия. Съседът, колежката, а дори и децата – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, увеличават шансовете за получаване на по-голяма защита.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина