АктуалноБизнесБългарияВластГласовеГрадътИзбор на редактораНовиниПод лупа

ЕВН започва да фактурира два пъти в месeца

Енергото прехвърля всички тежести към бизнеса. Ще се плащат две фактури, докато доставчика администрира подкрепата на държавата под формата на компенсации за скъпия ток

Енергийната компания с централа в Пловдив – ЕВН, за пореден път променя едностранно условията по договорите с небитовите си клиенти. Това става с писма по електронната поща в условията на икономическа, енергийна криза и висока инфлация.

Масово управителите на фирми, малки и микро бизнеси, магазини, работилници и заведения поличават от енергото уведомления и то само 3 дни преди промените да влязат в сила.

От тях става ясно, че от следващия месец ЕВН ще фактурира ел. енергията на небитовите клиенти два пъти в месеца и ще се заплаща два пъти в един и същи период.

В кореспонденцията се посочва, че ако клиентът не се съгласи с новите изменения в условията, договорът се счита за прекратен. Тоест те изхвърлят от системата и плащаш ток по борсови цени.

В мотивите си операторът посочва: „продължаващата непредвидимост на цените, на които електрическата енергия би се търгувала при свободно договорени цени в рамките на конкретна календарна седмица или месец; За да продължим да бъдем Ваш сигурен доставчик, ние трябва да разполагаме със съответния финансов ресурс, с който ежедневно да изпълняваме задълженията си към „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ); Поради постоянно променящите се цени финансовият ресурс, с който ежедневно е необходимо да разполагаме, е вече увеличен многократно.“

Писмата продължават с обяснението:

Това означава, че ще издават по два финансови документа за един отчетен период – първа, етапна фактура (ЕФ) и втора, окончателна фактура (ОФ) под формата на известие.
Как се осъществява двукратното фактуриране:

  1. Издаване на ЕФ на стойност 50% от стойността на доставката (преди приспадане на компенсациите от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), ако такива има) за предходния отчетен период. Срок на плащане: 10 дни
  2. Издаване на ОФ (известие) след края на отчетния период на реална стойност, от която се приспада сумата на ЕФ и в която се отразяват компенсациите от ФСЕС (ако има такива). Срок на плащане: 10 дни

ЕФ ще се издава непосредствено след ОФ и сроковете им на плащане ще бъдат близки (с не повече от 2 – 3 дни разлика).

Нещо повече през ноември фактурите ще са три:
„Важно!!! Първата ЕФ ще бъде издадена 2 – 3 дни след стандартната фактура за месец октомври, която ще получите през ноември, когато влиза в сила двукратното фактуриране. Срокът за плащане ще бъде също 10 дни, т.е. от ноември всеки месец ще се налага да извършвате две плащания в рамките на няколко дни.“

Какво се изисква от Вас?

Нищо повече от мълчаливо съгласие. „Ако направеното предложение НЕ е приемливо за Вас, молим Ви в срок до 7 (седем) дни, считано от получаване на това писмо, да ни уведомите изрично чрез изпращане на имейл“, пишат от ЕВН. и добавят, че ако откажете, то да считате това писмо за предизвестие за прекратяване на сключения между Вас и ЕВН ЕС договор. Той ще се счита за прекратен от 0:00 ч. на 01.11.2022 г.“

Какво означава това преведено на човешки от корпоративен език?

С така поднесената информация ЕВН уведомява клиентите си че:

  1. Ще имат по две фактури за един отчетен период, за който до сега са имали по един документ, тоест двойна бумащина и двойно осчетоводяване на един вид разход
  2. Ще плащат по два пъти, без да имат яснота какво всъщност дължат и на какви цени – без коментар
  3. Просто ви уведомяване, или изхвърчате от системата и отивате на борсата

Какво четем още между редовете:  

  • Компанията не вярва на българската държава за редовното изплащане на компенсациите за скъпия ток на бизнеса
  • Затова клиентите ще понесат недоверието, докато дружеството администрира парите от бюджета
  • Всеки ще има крайна фактура, когато одобрена от правителството компенсация на ефекта от увеличаващите се цени на електрическата енергията за бизнеса, постъпи по сметките на ЕВН.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Един коментар

  1. Нямам думи,отново ще бъдем ощетени!!!Пришпориха всички фирми да преминат към доставчици на енергия и сега ни цакат както си искат!!!!Този ход е замислен отдавна и сега си бършат ръцете с войната и високата инфлация!!!!Съжалявам,но не приемам подобни глупости!!!!Държава производителка на електроенергия и да си цака бизнеса и обикновенните граждани по този начин….НЕЕЕЕ ,гибееел!!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина