АктуалноГрадътЗелен градКриминалеНовини

Екоинспекцията глоби кметовете на Куклен и Стамболийски

РИОСВ – Пловдив наложи санкции за 58 500 лева през септември

Сред санкционираните дружества са Лукойл и ВиК – Пловдив

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 94 проверки през изминалия месец.

Екоинспекцията е издала 9 наказателни постановления, с които на нарушителите (бизнес-оператори и общини) са наложени санкции и глоби в общ размер 52 200 лева. Сключени са и споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, допълнително са наложени имуществени санкции за 6 300 лева.

Сред глобените са двама кметове – на Общините Куклен и Стамболийски.

Георги Мараджиев, в качеството си на кмет на Община Стамболийски е санкциониран с 3 000 лева за това, че не е предприел мерки за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.

Колегата му от Куклен Мария Белчева има санкция в размер на 5000 лева, за това, че не е изпълнила задължението си за предприеме мерки за намаляване броя на превишенията на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух.

Еколозите са реагирали на 42 сигнали и жалби, отчитат от РИОСВ. Съставени са 5 акта и са дали 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Сред глобените дружества са Лукойл и ВиК – Пловдив, съобщава РИОСВ- Пловдив.

С Акт № 72 / 14.09.2022 г. на „Лукойл“ ЕООД, Пловдив за това, че в качеството си на оператор е осъществило състава на ч. 200, ал. 1,т. 2 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, като е превишило индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в РЗ, установено с протоколи с резултати от проведен контролен мониторинг.

 С Акт № 70 / 13.09.2022г. е санкционирано „ВиК“ ЕООД Пловдив, за това че в качеството си на оператор е осъществило състава на ч.200, ал.1,т.2 във връзка с чл.48, ал. 4 от ЗВ, във връзка с чл.38, ал. 2, т.2 от Наредба № 2/2011год. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти. Констатираното нарушение е при оглед на част от канализационната мрежа на гр. Първомай, съвместно с БД ИБР, във връзка със сигнал, при което е констатирано заустване на непречистени отпадъчни води в сухо време, с което е нарушено условие от РЗ – „да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време“.

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 238 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина