Дейностите по Южния обходен колектор могат да започнат най-рано в началото на идната година

Актуално Градът Новини
Южен колектор

Очаква се загубата на питейна вода да намалее до 50% с реализирането на мегапроекта на ВиК – Пловдив

Част от дейностите по изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив са включени в мегапроект на местното дружество “Водоснабдяване и канализация” ЕООД на обща стойност е 137 830 825,33 лв. с ДДС, който бе представен днес от управителят на дружеството Спартак Николов на пресконференция в хотел “Империал”.

Той се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ, спечелена по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от сключването на Административния договор, като срока за физическото изпълнение на дейностите по проекта е 49 месеца”, съобщи Николов.

По думите му проектът е преминал етап инженеринг, като в момента върви проектиране.

До 50% се очаква да бъде намалена загубата на питейна вода с изпълнението на дейностите по него, поясни директорът и допълни, че през 2014 година, когато е бил назначен за управител на дружеството, загубите на вода са били над 62%, а към първото полугодие на тази година те са сведени под 55 на 100.

Намаляването на загубите на вода е една от основните цели по проекта, но не единствена,” подчерта Спартак Николов.

Изпълнението му ще подобри хигиенните изисквания към водата, съобразени със законодателството в ЕС, ще има по-добро управление на отпадъците, ще има водоизмервателни зони и ща бъде изградена система за дигитализация на ВиК-мрежата с ГИС система. Всичко това ще бъде приведено в съответствие с екологичното законодателство и европейските директиви.

Оперативната програма е насочен към населени места с над 10 000 жители, а не към малките селища, поясни Николов в отговор на журналистически въпрос “как инвестициите ще повлияят на селищата в региона, които са на воден режим.” Те са обект на други пред инвестиционни проучвания по друга оперативна програма за селища с жители от 2000 до 10 000 души, допълни шефът на дружеството.

Той напомни, че В и К-Пловдив обслужва 214 населени места. Не всяко от тях обаче в момента имат достъп до европейски средства по оперативните програми, коментира Николов.

На въпрос на Под тепето, касаещ Южния обходен колектор на Пловдив управителят на държавното дружество каза:

В настоящият проект предвижда инженеринг, проектиране, изпълнение и авторски надзор на изграждане на 6 километра трасе от Южния колектор на Пловдив, плюс разтоварващ колектор с дължина над 2 км, реконструкция и отвеждащи отклонения на вик-мрежа и ново трасе  повече от 306 км. На обща стойност 3,274 млн. лв. без ДДС. Фирмата, спечелила конкурса за изпълнител е Драгиев и Ко. ”

Инженерингът е дело на ДЗД Интерхолд-Пловдив и е на стойност 9,8 млн., стана ясно на пресконференцията.

Очаква се строителни дейности по колектора да стартират най-рано в начолото на идната година.

За Под тепето Николов коментира още, че имат ежеседмични опертивки с НКЖИ. Колекторът трябва да премине на две места под жп линиите. Заради специалните изисквания и стандарти ще се наложи тръбите да бъдат на дълбочина над 7 метра под земята.

“Обсъждаме два варианта – дали да бъдат полагани с така наречения метод “къртица” или открит изкоп”, допълни Спартак Николов.

Пълните подробности по проекта вижте в статията Проектът за над 113 млн. лв. инвестиции във В и К-инфарструктура обхваща Пловдив и още 4 населени места в Областта.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.