АктуалноСъдТемида

Екоактивисти обжалват програмата за качеството на въздуха в Пловдив

Екологично сдружение „За Земята — достъп до правосъдие“ обжалва програмата за качеството на въздуха в община Пловдив, приета в началото на август. Документът, със срок на действие до 2023, не дава яснота как и кога ще бъдат постигнати нормите и не отговаря на условието превишенията да се преустановят възможно най-бързо — както изисква правото на Европейския съюз.

Конкретни дати не са записани нито в „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“, нито в „План за действие към същата за периода 2018 до 2023 г.“. Пловдивчани незнайно докога ще продължат да дишат въздух, изпълнен с фини прахови частици и азотен диоксид — замърсителите, превишаващи най-често допустимите норми.

„2023 е прекалено далеч, имайки предвид, че нормата за ФПЧ10 не се спазва от 2005 г. насам. Хората в Пловдив ще дишат близо 20 години мръсен въздух, защото общината явно няма готовността и желанието да преустанови превишаването на нормите.“ заяви Ивайло Хлебаров от екип „Въздух“ на „За Земята“.

Междувременно Пловдив продължава да има наднормено замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ) с размер 10 и 2,5 микрона. Нормите за ФПЧ10 трябваше да бъдат постигнати през 2005, а за ФПЧ2.5 — 2015 г. Освен с прах, в Пловдив има превишения на нормите на азотен диоксид и ПАВ (полиароматни въглеводороди), които също са обект на новата програма.

Припомняме, че през април 2017 г. България беше осъдена от Съдът на ЕС за системно и продължаващо нарушение на качеството на атмосферния въздух. Пловдив и районът са една от агломерациите, на чиято територия замърсяването превишава нормите, особено тези за фини прахови частици.

Когато има такива превишения, европейското законодателство е ясно: „В случай на превишения на пределно допустимите стойности, за които крайният срок за постигане е изтекъл, плановете за качество на въздуха посочват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък. Плановете за качеството на въздуха могат допълнително да включват конкретни мерки, насочени към защитата на чувствителни групи от населението, включително деца.“

Регина Стоилова, адвокат на „За Земята“, подчертава „Според нашето и европейското законодателство програмата за управление на въздуха е основният правен инструмент, който гарантира постигане и спазване на нормите за чист въздух. Когато той не дава решения и явно противоречи на закона, гражданите трябва да могат да защитят правата си пред съд. Вярваме, че съдът в Пловдив ще съобрази със задължителната практика на Европейския съд и международното право и ще признае възможността на жителите на Пловдив да направят това.“

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина