АктуалноКултураНовини

50 млади художници показват плакати на тема „Различията могат да обединяват“ (ГАЛЕРИЯ)

Изложбата от „Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов”, организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ в Пловдив е подредена в Балабановата къща

Във Всеобща декларация за правата на човека на ООН пише: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Освен това няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона“.

На темата за равенството и различията бе посветен вторият „Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов”. Организатор на конкурса e Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив, с подкрепата на Министерство на културата и Община Пловдив. Събитието се реализира със спомоществователството на: „Импрес“ ООД, Културен център „Бялата къща“, Общински институт „Старинен Пловдив“ и „Party club“. Медийни партньори са: Радио Пловдив, TrafficNews, PLOVDIV TIME, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv

Откриването на изложба с творбите от Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ ще бъде на 20.11.2019 г. от 16:00 ч. в Балабанова къща, Стария град, Пловдив и е посветена на Световния ден на детето. Награждаването на победителите в конкурса ще бъде по време на официалното откриване. В престижният конкурс, който се провежда за втори път, взеха участие над 50 ученика от училищата по изкуства към Министерство на културата.

Наградените участници бяха определени на 14.11.2019 г. след заседание на Комисия за журиране, в която участваха представители на: Министерство на културата, НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, Национална художествена академия – София и филиал – Бургас, АМТИИ – Пловдив, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, НГПИ „Св. Лука“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас,  както и специалисти в сферата на графичния дизайн и визуални комуникации.

Компетентното жури разгледа и обсъди всички 52 плаката на тема „Различията могат да обединяват” на ученици от училищата по изкуствата в България, които участват в конкурса и присъди следните награди:

Първа награда – Виктория Недялкова, „Водоравни“, НГПИ „Св. Лука“

Втора награда – Елена Маринска, „Война за мир“, НХГ „Цанко Лавренов“, Пловдив

Втора награда – Мария Кълвачева, „Свобода, равенство, братство“, НХГ „Цанко Лавренов“, Пловдив

Класираните на първо и двете втори места ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Специална награда „Костадин Отонов“ – Алисия Менова, „Всички хора имаме сърца“, НУПИ „Венко Колев“, Троян

Специална награда на Община Пловдив – Златина Илиева, „Хармония от различия“, НХГ „Цанко Лавренов“(снимка на корицата, вдясно)

Поощрителна награда – Йоана Христова, „Игра“, НХГ „Димитър Добрович“, Сливен

Поощрителна награда – Калина Тошева, „Сходен възглед“, НГПИ „Св. Лука“

Поощрителна награда – Кристина Миланова, „Заедно“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

Темата на конкурса е: „Различията могат да обединяват“. Приемането на различията е важно. Различията могат да разединяват. Различията могат да обединяват. Различията могат да бъдат сила. Всеки отбор или екип има нужда от различни хора с различни възгледи и умения, за да бъде най-добрият. Противоположностите могат да се привличат и дори да се допълват.“

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Да повторим за преждекоментиращия: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Освен това няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона“

    Това не е мнение, уважаеми преждекоментиращ. Това е част от декларация на ООН, около която са се обединили членките на ООН, включително такива, които не я спазват, а се оправдават с нещо злободневно; но, забележете, дори те смятат, че това е правилно.

    Хуманизмът на този текст е най-малкото, което дължим един на друг, ако смеем да се наричаме цивилизация. Другото е извратено. Джендъри, полове, родове нямат нищо общо.

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина