АктуалноГрадътИзпод тепетоМненияНовини

Стартира кампанията за смяната на печки с твърдо гориво

Започна приемането на декларации за интерес към алтернативни източници за отопление, Общината ще разполага с близо 14 милиона за целта

Стартира кампанията за смяната на печки с твърдо гориво, която цели промяна качествотона въздуха в града. Община Пловдив е една от седемте български общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г” в размер на 13 862 232,11 лв.

Целта на предоставяната финансова помощ е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на определените седем общини. Ще се финансират мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища).
Програмата предвижда замърсяващите въздуха устройства да се подменят с алтернативни такива- газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия.

До края на м.май Община Пловдив ще подготви и внесе проектно предложение до УО на ОПОС. Одобреният проект ще се реализира в два етапа. Първи етап ще продължи до 31.05.2021 г. В този срок ще се проведе проучване нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, както и поредица от мащабни разяснителни кампании.

Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат фактическите дейности по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри, съобщават от кметството.

В рамките на подготовката на проекта, Община Пловдив обяви приемането на Декларация за интерес за участие, в срок до 31 юли 2019 г. Проучването ще продължи и по време на първия етап на проекта.

Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в Община Пловдив. Декларацията /попълнена и подписана/ може да бъде изпращана и електронно на e-mail: [email protected], като в отговор подателя ще получи входящ номер по преписката.

Декларацията следва да се попълни и подпише от собственика на жилището. Ще се изготви окончателен списък с одобрените крайни получатели, като ще се сключи договор с всеки един от тях.

За запознаване на пловдивчани с Програмата и условията, при които ще се реализира проекта е подготвена кратка информация, която е публикувана на сайта на Община Пловдив plovdiv.bg, информират от общинската администрация.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. След като има вариант безплатно да ти сменят печката тези които продължат да тровят въздуха ще бъдат ли глобявани? Защото дори с безплатна печка твърдото гориво е много по-евтино от тока и устойчив резултат няма да има.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина