АктуалноГрадътМненияПод ножа

РИОСВ одобри социализацията на коритото на Марица

Планира се изграждане на пешеходни и колоездачни алеи по двата бряга на реката в рамките на целия град

Ще се изграждат нови пешеходни подходи към коритото със 17 стълби и рампи

За реализирането на проекта речното корито ще се „коригира и модифицира”

Природозащитници ще обжалват решението пред Административен съд

Иво Дернев

Директорът на РИОСВ и бивш главен еколог на Община Пловдив доц Стефан Шилев одобри проекта за укрепване и социализация на речното корито на Марица в границите на Пловдив. С решение от 19 ноември Регионалната инспекция каза „Да” на общината да стартира осъществяването на инвестиционното предложение, което да облагороди цялата речна зона от Околовръстното до изградения шлюз в източния край на града. „Целта на настоящото предложение е да се подобри привлекателността на река Марица чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града”, се казва в решение 4-IV от 2018г. на РИОСВ по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение предвижда куп дейности свързани с корекция на реката с обща дължина 4650 м., като се оформи централно кюне с широчина 50 м. (за провеждане на ниски води), както и укрепване с габиони около всеки мостов устой в разглеждания участък. Планира се оформяне на зелени зони за отдих и рекреация, изграждане на пешеходни алеи, по двата бряга, с широчина 5,00 м., и дължина от север 3 километра и 3625 м. От юг. На двата бряга бъдат изградени велоалеи с широчина 2,50 м. Предвижда се изграждане на нови пешеходни подходи към реката със 17 стълби и рампи за майки с деца и хора с увреждания, които ще свързват съществуващата пешеходна мрежа на терена над речните брегове с проектните алеи. Проектът предвижда още ревизия и реконструкция на компрометираните участъци по съществуващите подпорни съоръжени по северния и южния бряг на реката, изграждане на нова подпорна стена по северния бряг на реката с дължина 760м. и изграждане на 4 постоянни пътни подходи към реката за автомобили със специален режим, в т.ч. и за поддръжка на новите съоръжения.

„ Предвидените дейности свързани с корекцията и модифицирането на речното корито са както следва: геодезически дейности; подготвителни работи, касаещи почистване на строителната площадка, изсичане, изкореняване и почистване на дървета и храсти; земни работи като: изкоп на земни почви с багер; полагане на обратен насип, уплътняване, оформяне на напречен профил; укрепване на откосите на кюнето срещу повърхностна ерозия с габионни матраци; укрепване на откосите на зелените площи срещу повърхностна ерозия с противоерозионни рогозки; укрепване на откосите на зелените площи срещу повърхностна ерозия с геоклетъчна система запълнена с хумус; укрепване на откосите на плажните площи срещу повърхностна ерозия с геоклетъчна система запълнена с пясък; доставка и полагане на хумус за затревяване; доставка и полагане на пясък за плажните зони; укрепване на мостовите устои на съответния мост с габиони (ж.п. мост, мост на бул. Васил Априлов, мост на ул. Победа, пешеходен мост и мост на бул. „Цар Борис III)”, изброява се в решението на РИОСВ.

Предвидено е централното кюне да се оформи в план криволинейно, като максимално да се спазват естествените чупки на реката. Широчината на централното кюне е предвидено 50.00 м. За укрепване на откосите на кюнето е предвидена модулна система тип матраци. Модулните елементи тип матраци представляват взаимосвързани пространствени елементи, изработени от двойно‐усукана, хексагонална, дълбоко поцинкована мрежа, PVC-покритие, с висока степен на антикорозионна защита и устойчивост към износване и стареене, запълнени с каменен материал.
За осигуряване дълговечност и защита от евентуално изравяне, около мостовите устои в коригирания участък от реката е предвидено укрепване с габиони, около всеки мостов устой.
За да се извършат по-горе планираните дейности в речното легло е предвидено осушаване на работните участъци. Разработеният вариант разглежда поетапно осушаване на работния участък, с цел осигуряване на постоянна проводимост на речното корито и минимално негативно въздействие върху хидробионтните видове в реката.
За да се извърши осушаване на определен участък е предвидено изграждане на временни отбивни диги, надлъжно и напречно на речното корито. След отбиването на водите, ще се извърши оформянето на дъното.

Съгласно настоящото инвестиционно предложение се предвижда рехабилитация и надграждане на съществуващите оградни стени, като зидарията следва да се възстанови съгласно съществуващото положение. За възстановяването ще се използват оформени каменни блокове, с тип и текстура подобни на съществуващите на място.

Разглежда и вместване на пешеходни и велоалеи в коритото на реката разположени на разстояние 10,0м. успоредно от съществуващите подпорни съоръжения по двата бряга на реката. Алеите ще се разположат на кота, така че да е спазено условието за обезпеченост над 10 %, т.е. допуска се заливане на тези площи 1 път на 10 години.
Бъдещите алеи ще се изпълнят от 4 см. асфалтов пласт с 36 см. основа от трошен камък.
Според Стефан Шилев реализирането на проекта няма да има негативно въздействие върху околната среда и биоразнообразието в реката.

Веднага след решението на РИОСВ природозащитници заявиха, че ще го обжалват в срок пред министъра на околната среда и водите и Административен съд- Пловдив. „В нашия красив и древен град любимите ни общинари са измислили проект за „социализация“/бетониране/ на коритото на река Марица /която е текла много векове през града преди нас и ще тече много векове след нас / и в понеделник, 19.11. директорът на РИОСВ доцент Шилев го е одобрил и дал 14-дневен срок за обжалване. Сдружение ГЕО ще обжалва проекта пред съда”, пише в позиция до медиите Васил Къдринов от Сдружение за аграрни и екологични проекти–ГЕО.

Очаквайте подробности!

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

4 коментари

  1. ОСВЕН ОТКРАДВАНЕТО НА ((„компрометиран“)) ДЯЛАН КАМЪК ОТ МАЙСТОРСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА КОРИТОТО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЕПОХА СЪС ДЯЛАН КАМЪК ((подхиодящ за ‘дигане на дувари на чифлиците не по-първи Хора = = = подобно на вековечните цивилизовани пловдивски паважи, „подобрени“ с евтиния асфалт на междуселските шосета по за три сезона!)) ДА СЕ ЧУДИШ КОМУ Е ЗАТРЯБВАЛО ТОВА „И.Н.“ ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ?
    ДАЛИ НА ПЛОВДИВСКОТО ГРАЖДАНСТВО?
    НА КОГО, ТОЧНО?
    КМЕТЕ, КАКВА Е ДАЛАВЕРАТА ТОЯ ПЪТ, ИЗПЛЮЙ КАМЪЧЕТО, НЯМА ДА ИЗЛЕЖАВАШ КАКТО ОПЛОЧВАНЕТО НА МЕГДАНА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
📨 Изпрати новина