Общински съвет казва „Стоп” на кариерите в Родопската яка

Актуално Власт Гласове Градът Зелен град Новини Политика

Всички съветници ще приемат декларация против добива на инертни материали ще бъде приета на сесията на местния парламент във вторник

Изразяват категоричното си несъгласие срещу отдаване на поредната концесия в село Първенец, както и удължаване на концесията в село Белащица и настояват подобни действия да бъдат прекратени незабавно

Общинските съветници в пловдивския местен парламент ще приемат безпредецентна обща декларация против кариерите в Родопската яка на предстоящата сесия на ОбС във вторник. Всички групи в съвета и независимите старейшини се обединяват зад единна позиция срещу добива на инертни материали в близост до Община Пловдив и по-конкретно в селата Първенец и Белащица. Избраниците на пловдивчани изразяват категоричното си несъгласие срещу отдаване на поредната концесия в село Първенец, както и удължаване на концесията в село Белащица, като настояват подобни действия да бъдат прекратени незабавно.

„ Ние, общинските съветници от Общински съвет – Пловдив, изразяваме своето дълбоко безпокойство от получената информация за инвестиционно намерение на фирма за отпускане на концесия за добив на строителни материали в района на община Пловдив, с.Първенец, както и удължаване на концесията в село Белащица. Считаме, че поради вида на добиването на материалите в горепосоченото населено място, способите за осъществяване на дейностите за търсене и проучване, както и такива за добив на подземни богатства, ще бъде на лице висока степен на вероятност за оказване на негативно въздействие върху живота и здравето на жителите на град Пловдив, както и върху околната среда. Високото ниво на фини прахови частици във въздуха, замърсяването и шума са само част от проблеми, пред които пловдивчани отново ще бъдат изправени”, се казва в общата декларация, която е входирана в ОбС и ще бъде приета с пълно единодушие от всички там.

В нея съветниците припомнят, че Пловдив е един от градовете с най-мръсен въздух в България и една от причините за това са фините прахови частици, именно в резултат на взривовете и добива на инертни материали от Родопската яка.

„При наличните в района преобладаващи въздушни течения и ветрове, отделяните от добива на инертни материали фини прахови частици, част от които кварцови, т.е силикозни, ще достигнат и до близките квартали на Пловдив, носещи със себе си всички отрицателни последици за здравето и живота на хората. Взимайки под внимание данните от качеството на атмосферния въздух в град Пловдив, изнесените факти и констатации за замърсяване на въздуха, честото превишаване на нормите за фини прахови частици и повишената чувствителност на гражданите изразяваме нашето категорично несъгласие и възражение срещу отдаване на поредната концесия в село Първенец, както и удължаване на концесията в село Белащица, което ще доведе до още по-голямо замърсяване на въздуха в Община Пловдив. Като считаме посочените дейности за несъвместими с облика на прилежащите територии и на политиката за опазване на околната среда на община Пловдив, искаме подобни действия да бъдат прекратени незабавно”, се казва в декларацията, подписана от всички групи и независими старейшини.

Те декларират готовност да работят за адекватно и отговорно решаване проблема в полза на гражданите на територията на община Пловдив. Предлагат да съдействат за изготвяне на независим и обективен доклад, относно необходимостта от реализацията на инвестиционното намерение, технологичния процес и реалното въздействие и последици върху околната среда; предприемане на незабавни и конкретни действия от всички компетентни институции и лица, в това число Министерски съвет, МОСВ и министерствата, имащи отношение по този проблем, народните представители и Народното събрание с цел решаване на проблема с замърсяването на въздуха в град Пловдив в следствие на експлоатация на кариерите в Родопската яка; изискване от МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда – Пловдив за поставяне на наличната измервателна и сертифицирана техника за мониторинг на въздуха в районите на експлоатация на кариерите; организиране на кръгла маса и публично обсъждане от компетентни лица (вкл. независими експерти в областта на атмосферния въздух), относно замърсяването на въздуха и предприемане на мерки за ликвидиране на проблема;

„ Настояваме всички отговорни институции, ангажирани с проблема, да заемат страната на гражданите и природата и този терор над населението на Родопската яка и община Пловдив да бъде прекратен. Общински съвет – Пловдив категорично се обявява против всякакъв вид замърсявания на въздуха на град Пловдив и съвместно с кмета, неговия екип и общинска администрация ще води постоянна и непримирима борба, използвайки всички възможни законови действия за ограничаване на замърсяването на въздуха и предотвратяване на опасността за живота и здравето на нашите съграждани”, завършва декларацията.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.