Общината и концесионерът на стадион Ботев – развод по взаимно съгласие

Актуално Градът Новини Под ножа Политика Спортен Пловдив

Местният парламент разтрогна договора за концесия на спортното съоръжение, докато в залата протестираха привърженици на другия пловдивски гранд

Феновете на Локо искат равнопоставеност и да не се ощетява хазната на общината

Предновогодишната сесия на Общински съвет – Пловдив започна интересно. В залата присъстваха десетки привърженици на Локомотив Пловдив, дошли специално за токата от дневния ред, която касае прекратяването на концесията на стадион „Христо Ботев“.

По-рано днес от Обединени фенове на Локомотив Пловдив и Фенклуб Локомотив Пловдив разпространиха позиция*, в която се казва, че концесионният договор не трябва да се разваля в този вид – по взаимно съгласие, тъй като така се ощетява Община Пловдив и напомниха, че концесионерът има неизпълнени ангажименти по-договора, за които дължи обезщетение. Декларацията бе изчетена от представител на фенклуба на Локо, който получи думата от съветниците и излезе на микрофона пред тях. Присъстващите поискаха  решението да се отложи, да се потърси друг вариант за прекратяване на концесията и всички пловдивски клубове да получават еднакво отношение.

Независимият общински съветник Георги Величков и Йордан Иванов от „Демократична България“ също изразиха такава позиция.

Концесията на стадион “Христо Ботев” бе развалена по взаимно съгласие след решение на Общинския съвет преди броени минути. 37 съветници гласуваха “за”, 8 „въздържал се“ и 1 “против”.

В решението пише, че концесионерът е превел гаранции за обезпечаването на задължението в общ размер от 482 хиляди лева. Общата инвестиция направена от футболния клуб за стадион „Христо Ботев” се оценяват на 6 576 500 лева според независим оценител. Неплатените концесионни такси на футболния клуб към градската хазна са около 350 хил. лева, които ще бъдат прихванати от банковите гаранции.

“Има ли основания за разтрогване на концесията по вина на клуба? Какви са другите опити за разтрогване на концесията”, попита съветникът от “Ние, гражданите” Георги Величков и подчерта, че темата е много деликатна. “Тук става въпрос за неадекватно, некадърно управление. Знаем, че има два вида президенти на футболни клубове- бизнесмени, зависими от държавата и такива, които участват в черно тото. Проблемът е в Закона за спорта”, каза още той. И се обърна към колегите си съветници с уверението, че феновете на Локомотив не са в пленарната зала, защото не искат Ботев да има стадион, а защото искат решения на дълго отлагани проблеми.

Йордан Иванов от Демократична България предложи точката да бъде отложена и да се създаде временна комисия, но предложението му бе отхвърлено. Той определи концесията като погрешно зачената, но допълни, че групата на ДБ ще се въздържи в гласуването, тъй като е абсурдно, че страните окончателно са уредили своите отношения.

“Тази концесия е неработеща и затова трябва да бъде прекратена”, каза Евелин Парасков от Съюз за Пловдив.

“Тази концесия е трябвало да бъде развалена преди 5 години. Ние бяхме лъгани, дори с участието на премиера, че там нещо ще се случи. Проблемът е, че Пловдив няма концепция за развитието на спорта. Къде е програмата за управление? Кой е виновен за това състояние?”, попита Николай Радев от БСП.

Ето и декларацията, която беше прочетена на микрофон от представител на фенклуба на Локомотив:

* “УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Обръщаме се към Вас, във връзка с внесеното от Кмета на Община Пловдив предложение до Общински съвет – Пловдив, за вземане на решение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за концесия от 13.03.2013г. между Община Пловдив и “Професионален футболен клуб Ботев” АД, с предмет: стадион „Христо Ботев“.

Считаме, че с така направеното предложение, освен, че се прави опит за прикриване на вече нанесени вреди на общинския бюджет на Община Пловдив, ще бъде допуснато и причиняването на такива, като последствие от прекратяването на концесията по взаимно съгласие.

Концесионерът “Професионален футболен клуб Ботев” АД е бил в неизпълнение на поетите от него задължения по договора, а именно:

– за обезпечаване на задължението за изпълнение на инвестиционната програма са внесени единствено гаранции за 2013г. и 2014г., в размер на 331 000лв. и 131 000лв. Не са внесени гаранции за изпълнение за 2015г. – 166 000лв., 2016г. – 501 000лв. и 2017г. – 301 000лв., или в общ размер на 968 000лв. Гаранциите е следвало да бъдат внесени по сметка на общината в срок до 31 януари на съответната година;
– не е внесено годишното концесионно възнаграждение за 2016г., в размер на 62 322.54лв. без ДДС, за 2017г., в размер на 68 258.02лв, без ДДС, или в общ размер на 130 580.56лв., без ДДС. Липсват данни и за внасяне на концесионно възнаграждение за 2018г., което следва да бъде в размер на 148.387 минимални работни заплати. За невнесените концесионни възнаграждения са дължими и лихви за просрочие.
– Липсват каквито и да е данни за изпълнение от страна на концесионера на задължението му да застрахова обекта за всички осигурителни случаи – по смисъла на Кодекса за застраховането, за своя сметка и в полза на Концедента.

Въпреки че всичко гореизложено е представлявало и представлява основание за прекратяване на концесията по вина на концесионера, от Община Пловдив не са предприети каквито и да е действия в тази насока, както и за събиране на дължимите й възнаграждения по принудителен ред, ведно с търсене на пълната отговорност за причинените й вреди от неизправната страна – “Професионален футболен клуб Ботев” АД.

При липсата на действия от страна на Община Пловдив за прекратяване на концесията по вина на концесионера, общината се лишава и от неустойка за неизпълнението на инвестиционната програма или на част от нея, в размер на 10% от стойността на неизпълнените инвестиции. Дори да се приеме изложеното в предложението до Общински съвет – Пловдив, че концесионерът е направил инвестиции в размер на 6 576 500лв. от концесионната програма, която предвижда инвестиции в общ размер на 14 450 000.00лв., то неизпълнената част от инвестиционната програма е 7 873 500.00лв. Тоест, Община Пловдив се лишава и от приход бюджета си под формата на неустойка в размер на 787 350.00лв. /10% от неизпълнената част от инвестиционната програма в размер на 7 873 500.00лв./

Нещо повече, с проекта за допълнително споразумение, което е част от внесеното предложение до ОбС – Пловдив, освен прихващането неплатените от концесионера гаранции в размер на 482 000.00лв., се предлага текст, с който страните се споразумяват, че имуществените отношения помежду им по повод Договора, са окончателно уредени и същите нямат претенции една към друга. Иначе казано, неизпълнението на задълженията на едната страна, ведно с всички последици от това, остават за сметка на бюджета на Община Пловдив и гражданите й, вместо за едно търговско дружество, което не е изпълнило поетите от него задължения с подписването на договора за концесия.

Не на последно място, в предложението до ОбС – Пловдив, липсва каквато и да е яснота относно предмета на концесията /стадион „Христо Ботев/, намеренията на общината за неговото завършване и изобщо възможността за това.

От приложеният към предложението до ОбС – Пловдив доклад на независим оценител е видно, че въпреки спирането на обекта с Акт обр.10 от 22.05.2015г., не са предприети никакви действия за консервиране на изпълненото строителство и не е изследвано състоянието на бетона и армировката на трибуните в незавършен вид. Тоест, Община Пловдив предприема прекратяване на договор за концесия за обект, за който не е ясно дали изобщо и как може да бъде завършен, какви финансови средства ще коства това и откъде ще бъдат осигурени. Освен това, липсва какъвто и да е анализ дали проекта за стадион „Христо Ботев“ отговаря на изискванията на УЕФА /UEFA Stadium Infrastructure Regulations/ за лицензирането на стадиони от 4-та категория, каквито са били претенциите на концесионера и привържениците на футболният клуб.

Малка част от проблемите са свързани със спазване на минималните изисквания на УЕФА за осигуряване на:
– обезопасена територия за паркинг за 2 автобуса и 10 автомобила;
– обезопасена зона за паркинг за 150 автомобила;
– обезопасена площ от 1000 кв.м. за разполагане на ТВ екипи,
за осигуряването на които, концесионната площ е крайно недостатъчна.
Абстрахирайки се от чисто техническите аспекти и насочвайки се към прагматичните, строеж на общински стадион на бул. „Източен“ 10 е крайно неиздържан на фона на това, че:
– Община Пловдив има недостиг на десетки милиони левове за започнати и недовършени проекти при отказ на държавата да ги финансира от излишъка в държавния бюджет.
– На преден план трябва да са всички инфраструктурни проекти, които решават проблемите на града с трафика.
– Изключително спорна и неясна е възвращаемостта на публични средства, които евентуално ще бъдат вложени в подобен строеж.

Евентуална директна помощ трябва да бъде разпределена между клубовете на принципа на равнопоставеност, а всякакви други действия ще счетем за нерегламентирани
Считаме, че е прибързано, незаконосъобразно и нецелесъобразно взимането на едно такова решение, без преди това да е извършен пълен одит на изпълнението на договора за концесия, на осъщественото до момента строителство, включително неговото качество и това на вложените материали, както и преди провеждането на обществено обсъждане, предвид факта, че се касае за разходването на бюджетни средства и обект публична общинска собственост.

В случай, че настоящето не се вземе предвид, и се стигне до прекратяване на договора за концесия без предварителното изясняване на поставените от нас въпроси, си запазваме правото да сезираме компетентните контролни органи – Прокуратура, АДФИ, Сметна палата и Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, които извършват независим и външен контрол за изпълнението на концесионните договори.

Обединени фенове на Локомотив Пловдив
Фенклуб Локомотив Пловдив”

Споделете ни във:

2 коментара за “Общината и концесионерът на стадион Ботев – развод по взаимно съгласие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.