Няма превишения на нормите за въздуха след пожара в Шишманци

Актуално Новини

Няма превишения на нормите за чистотата на въздуха след пожара в депото за отпадъци в Шишманци. Това е заключението от мониторинга и последвалия анализ на резултатите от него, изготвени от екип от представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС. Експертите следят качеството на въздуха след разразилия се пожар на обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ в Шишманци. Показанията са в т. нар. „зелен спектър“ и не будят безпокойство.

„След като на място беше установена силна миризма в района на пожара, експертите извършваха замервания в най-близките населени места с мобилен апарат GASMET. Проследени бяха стойностите на 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. Експертите периодично следяха движението на въздушните маси и дима и позиционираха техниката според него, за да следят показателите на въздуха в близките села Шишманци и Болярино”, съобщават от РИОСВ.

„Очакванията са в следващите дни пожарът да бъде потушен напълно от ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и въздействието му върху качеството на въздуха да намалее. РИОСВ препоръчва на гражданите на околните населени места да избягват дейности на открито, да затварят прозорците на жилищата си и да не пускат малки деца и възрастни хора навън, докато пожарът не бъде окончателно овладян.

РИОСВ – Пловдив ще следи с повишено внимание развитието на ситуацията с пожара и ще реагира своевременно при евентуална необходимост от последващи измервания. За резултата от своите действия институцията ще информира гражданите”, допълват от екоинспекцията.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.