Защо е важно какво горят топлофикациите

Актуално Зелен град

В Пловдив местната топлофикация ползва единствено природен газ в своето производство на екологично чиста енергия

Когато говорим за чистотата на въздуха в града, отдавна вече не е достатъчно единствено да имаш топлофикационна централа. Важно е какво гориво използва тя. В България градските топлофикации използват два основни вида гориво: въглища или природен газ.

В последно време в публичното пространство се заговори и за възможността някои от топлофикациите да изгарят различен вид отпадъци, което отвори въпроса и за важността на горивото за eнергопроизводство.

В Пловдив този въпрос е решен, тъй като местната топлофикация използва изцяло природен газ за свое основно гориво. Тази посока беше ясно заявена и през 2011-а г., когато EVN Топлофикация построи новата си когенерационна централа.

Тя използва за гориво природен газ, който се изгаря в газова турбина с висок коефициент на полезно действие. Важно предимство на централата е високото ниво на ефективност и значителното намаляване на вредните емисии, отделяни при производството.

Това е и една от основните ползи за пловдивчани: Когенерацията не отделя във въздуха на Пловдив вредни вещества като фини прахови частици (ФПЧ), серни диоксиди и диоксини.

Стратегията на компанията беше потвърдена през 2019-а г., когато EVN стартира изграждането на 5 водогрейни котли, които също ще работят с природен газ.

Чрез тях EVN изцяло ще може да покрие потреблението на своите клиенти, без да ползва старата централа.

Подобно на когенерацията новите съоръжения ще гарантират производство на топлинна енергия по начин, максимално щадящ околната среда.

Тук е и един от козовете на Пловдив поддържане качеството на въздуха.

За разлика от много други градове Пловдив разполага с топлофикационна мрежа и мощности, които допринасят за по-ниските нива на ФПЧ (фини прахови частици) при отоплението през зимата.

В града има близо 200 км топлопреносна мрежа и над 1200 абонатни станции като за последните 10 години са изградени повече от 240 нови абонатни станции. През 2019-а г. беше изградена нова топлопреносна мрежа с цел присъединяване на нови клиенти в райони „Северен“, „Централен“, ЖР „Тракия“, „Западен“ в гр. Пловдив. Това показва, че интерес към услугата не липсва, а пловдивчани оценяват качеството на централното топлоснабдяване, когато то се предлага на модерно и професионално ниво.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.