АктуалноНовиниСъдТемида

Административният съд: Разрешителното за строеж на Одрин 8 е нищожно

Бившият тютюнев склад е в историческа зона и липсва съгласуван проект с Министерството на културата

Административен съд – Пловдив, V състав, се произнесе с решение по административно дело № 1050/2018г., образувано  по жалба на „ОДРИН 8“ ЕООД  против Заповед №  ДК-10-ЮЦР-46/19.08.2016г. на Началника на РДНСК-ЮЦР,  с която на основание чл. 216,ал.6, във връзка с чл. 149, ал. 5 от АПК е прогласена нищожността на Разрешение за строеж № 378/15.12.2010г., на Главен архитект на Община Пловдив заедно с одобрените инвестиционни проекти и извършената със Заповед № 3/06.01.2014г. презаверка на разрешение за строеж, за строеж „Общежития“, находящ се в УПИ II-522.3590-обществено обслужващи дейности, кв.165 – нов /279-стар/ по плана на Централна градска част, гр.Пловдив, с възложител на строежа „ОДРИН 8“ ЕООД.

Жалбоподателят „ОДРИН 8“ ЕООД е искал от съда да се прогласи нищожността на оспорената заповед, алтернативно, да се отмени като незаконосъобразна.

Ответникът – Началник на РДНСК-Южен централен район е изразил становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованата страна – Главен архитект на Община Пловдив е изразил становище за основателност на жалбата.

Окръжна прокуратура – Пловдив е дала становище за неоснователност на жалбата.

С постановеното решение, съдът отхвърля жалбата на „ОДРИН 8“ЕООД.

В мотивите си съдът сочи, че от събраните по делото доказателства се установява, че процесната сграда е част от ансамбъла  по ул.“Иван Вазов“ и ул.“Цанко Дюстабанов“, включена в териториалния обхват на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“ и не е налице съгласуван проект с Министерството на културата. Решението е мотивирано въз основа на експертно заключение по назначена по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице архитект.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Сега онези мутромаймуни от проджест груп ( подобно мутренско поделение на останалите догановопеевски групи за мащабни пладнешки грабежи – ГеПи груп) ще доразвържат кесиите и насам натам по веригата ще раздадат коледните бонуси..тежко му на Пловдив в бъдеще с подобни продажни власти и отговрони лица!

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина