НСИ: Над 75% от българите изпитват трудност да свързват „двата края“

Живот Новини
Бюджет

През първото тримесечие на 2022 г., както и през четвъртото на 2021 г., делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75%.  36.9% от лицата срещат известни затруднения, за 27.8% покриването на ежедневните разходи като трудно, а 13.6% го определят като много трудно. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) от анкета, проведена в първо тримесечие на 2022г.

17.9% от лицата ззаявяват, че могат относително лесно да покрият ежедневните си разходи, едва 3.8% посочват, че не изпитват никакви затруднения. Делът на лицата без затруднения през първото тримесечие на 2022 г. намалява общо с 2.7 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Почти без промяна остават доходите на над 70% от българите.

НСИ
Източник: НСИ

За 73.0% от лицата през първото тримесечие на 2022 г. доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 18.5% от лицата, което е с 11.3 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата.

Увеличението на пенсиите и социалните помощи – за 69.1% от лицата, е основната причина за увеличението на доходите през първото тримесечие на 2022 г. За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2021 г. техният дял е 34.0%. За 13.7% от лицата с увеличени доходи през първото тримесечие на 2022 г. и за 24.3% – през четвъртото тримесечие на 2021 г., фактор за увеличението е индексиране/преизчисляване на заплатата.

8.5% от лицата са посочили намаление на доходите за последните 12 месеца, като основните причини са: загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма, намаляване на работното време, надницата или заплатата; загуба на работоспособност поради болест или инвалидност.

*Данните са от проведената през първото тримесечие на 2022 г. от Националният статистически институт за втори път допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат от пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILCSILC. Анкетирани бяха 5 687 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 052 домакинства. Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC). 

Източник: dariknews.bg

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.