Митове и истини за проследяването на носители на коронавирус в ЕС

Живот Играчки Новини

Приложенията за проследяване и сигнализиране се инсталират доброволно и служат за предупреждаване на потребителите, които са били в близост за определен период от време до лице с положителен резултат за COVID-19

Всяко приложение трябва да спазва изцяло правилата на ЕС за защита на данните и неприкосновеността на личния живот

Коронавирусът активира и още една сфера – разпространението на митове и легенди. Фейсбук „новините“ за мащабни заговори, пъклени намерения и недоказани истини намериха богата почва в безвремието на социалната изолация. Но доколко опасни са намеренията за проследяване на европейските граждани? Има ли заговори срещу тях с помощта на мобилните приложения? На тези и още ваши въпроси отговаряме с помощта на Европейската комисия.

Какво представлява мобилното приложение за проследяване и сигнализиране?

Приложенията за проследяване и сигнализиране се инсталират доброволно и служат за предупреждаване на потребителите, които са били в близост за определен период от време до лице с положителен резултат за COVID-19. Заедно със сигнала приложението може да предоставя полезна информация относно здравни органи, съвети за наличните възможности за тестване или самоизолация, както и къде може да се потърси съдействие.

Защо са необходими тези приложения?

В усилията за овладяване на пандемията проследяването на контактите е толкова важно, колкото тестовете и изолацията. Мобилното проследяване ще допълни традиционното, което се извършва чрез телефонни разговори с пациентите със симптоми, при които органите за обществено здравеопазване научават за техните контакти през последните 48 часа. Приложенията за проследяване на контактите могат да предупредят максимален брой хора, които са били потенциално в контакт, и да им осигурят възможност да реагират по начин, който да прекъсне веригата на заразяване и да ускори ограничаването на вируса.

Какво целят насоките за трансгранична оперативна съвместимост?

Става дума за общи и основни принципи, чиято цел е да се гарантира, че приложенията за проследяване могат да комуникират помежду си, когато това е необходимо, така че гражданите да са в състояние да изпращат или да получават предупредителни сигнали, независимо къде се намират в ЕС или какво приложение използват. Приложенията за проследяване са доброволни, прозрачни, сигурни, оперативно съвместими и зачитат неприкосновеността на личния живот, като не ползват данни за географското местоположение и придвижване. Те следва да функционират навсякъде в ЕС, във всички държави и с всички операционни системи.

Защо са необходими насоки за оперативна съвместимост?

Оперативно съвместимите приложения ще улеснят проследяването на трансграничните вериги на заразяване и ще бъдат от полза за трансграничните работници, туризма, пътуванията със стопанска цел и за държавите, които са съседни. Доброволното и мащабно използване на приложенията ще подкрепи отмяната на ограничителните мерки, постепенното премахване на граничния контрол в рамките на ЕС и възстановяването на свободата на движение.

Какви данни ще споделям при използването на тези приложения?

След активиране приложението генерира произволен идентификатор. Той ще бъде използван при обмена чрез Bluetooth между телефони на близко разстояние. Обменът позволява откриване на други устройства с подобно активно приложение в близост.

Как точно работи приложението за проследяване?

Първо се инсталира приложението на телефона. Може да се изисква въвеждане на известна ограничена информация при регистрацията. Приложението иска съгласие да използва Bluetooth за засичане на близост, след което започва да генерира временни идентификатори, които обменя с други устройства с активни приложения на ЕС за проследяване на контактите. Ако се почувствате зле и получите положителен резултат при тестване за COVID-19, вашият здравен орган ще ви даде възможност да въведете тази информация в приложението. Тогава електронното проследяване на контакти започва да подава сигнал до хората, с които сте били в контакт. Те ще бъдат уведомени, че са били изложени на риск и ще получат инструкции, например за самоизолиране или за тестване. Те могат също така да се свържат със здравен орган. Вашата самоличност, местоположение или времеви интервал на контакт не се разкриват в нито един момент. Използването на приложението е доброволно. То ще бъде дезактивирано автоматично след края на пандемията и ще го премахнете от телефона си.

Нужна ли е интернет връзка, за да използвам приложението?

За целите на самото проследяване не е необходима постоянна свързаност с интернет. За засичането на близост с други потребители се използва Bluetooth, което не изисква интернет. Когато обаче искаме да следим веригите на заразяване, да получаваме предупреждения и евентуално да добавим функции на приложенията, ще ни трябва връзка с интернет.

Какво става с тези, които нямат модерен смартфон или въобще нямат смартфон?

Здравните органи ще поддържат обичайните канали за връзка особено с възрастните хора и хората с увреждания. Тяхната работа ще стане по-точна и ефикасна, когато приложенията покрият съществена част от останалото население.

Ще се обменят ли лични данни между държавите членки?

Ако приложение от една държава се наложи да работи в друга държава членка, някои криптирани данни ще се споделят със сървъра, който обработва събираните от приложението данни в тази друга държава. Тези сървъри следва да бъдат под контрола на компетентния национален орган. Всяко приложение трябва да спазва изцяло правилата на ЕС за защита на данните и неприкосновеността на личния живот.

Източник: активни потребители

Още по темата:

Разработиха мобилно приложение за борба с COVID-19

Здравното приложение за борбата срещу COVID-19 ViruSafe работи

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.