Фондация „За нашите деца“ с инвестиция на усилия и ресурси за преодоляване на изолацията в НПО сектора

Живот Новини

Резултатите са част от аналитичен доклад, изготвен от Сдружение „Рефлективно учене България“

Фондация „За нашите деца“ се развива в интерес на клиенти, специалисти и партньори, като нейно основно постижение е, че успява да преодолее културата на изолация, която трудно се преодолява в социалния сектор. Това показа доклада “Оценка на управлението и развитието на услуги за деца и семейства, предоставяни от фондация “За нашите деца”, изготвен от Сдружение “Рефлективно учене България”. Учредителите на Сдружението са експерти с богат професионален и академичен опит в сферата на социалните дейности, които имат дългогодишни партньорски взаимоотношения с Нов български университет.

В подробната оценка на организацията са анализирани четири основни направления – релевантност, ефикасност, ефективност и устойчивост на услугите. Направените заключения са свързани със способността на ФЗНД да поддържа доверие с клиенти и партньори чрез ясен профил, партньорство, холистичен подход, както и чрез иновативност и предприемаческа култура.

„Когато говорим за „култура на изолация“ разбираме навика да се приоритизират интересите на институцията пред интересите на клиента. В тази култура холистичният подход е привидност, зад която стои инерцията да се работи в рамките на един сектор, в изолация, с неподготвен и стигматизиращ клиента персонал. Ние вече повече от 20 години инвестираме усилия и ресурси в преодоляване на тази инерция и установяване на базирани на доказателства практики, които използват силните страни на клиента, с цел – негово овластяване.“, сподели д-р Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на ФЗНД.

Повече информация за услугите и историята на организацията можете да намерите на https://www.detebg.org/bg/ и https://www.facebook.com/fondatsiyazanashitedetsa

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.