40 657 012 лв. е бюджетът на община „Марица“

Власт Живот Новини Под небето

Сесията, на която ще се обсъжда финансовия план на общината, е на 4-ти март

40 657 012 лв. е бюджетът на община „Марица“ тази година, съобщи кметът Димитър Иванов.

Капиталовите разходи, предвидени в годишния финансов план са 11 028 320 лв.

6 619 501 лв. от тях отиват за основни ремонти, 4 075 869 лв. – за придобиване на дълготрайни материални активи, 262 950 лв. – за недълготрайни материални активи  и 70 000 лв. – за купуване на земя.

Приходите от делегирани от държавата дейности са 17 428275 лв., а  разходите  – 19 086 775 лв.

286 000 лв. са предвидени за проект „Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно положение от населени места на община Марица“, 96 996 лв. – за активиране на икономически неактивни младежи, а 86 000 лв. – за проект „Толкова различни, но толкова равни“. И трите проекта са финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Тази година приключва и проектът за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на община „Марица“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020.

По програма „Развитие на селските райони“ предстои финализирането на следните проекти: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Граф Игнатиево,  изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски, обществена зона за отдих в с. Царацово, паркоустройство и благоустрояване по кадастралната карта на с. Труд , основен ремонт на ел. инсталацията в читалище „Васил Левски-1930 г.“ в с. Бенковски, строеж на физкултурен салон в ОУ „Граф Игнатиев“ и изграждане на спортна площадка в с. Бенковски.

Продължава и проектът „Топъл обяд в условията на пандемия на COVID-19 в община „Марица“.

Бюджетът на община „Марица“ е добре балансиран и при изготвянето му, сме се ръководили единствено от целта да бъде максимално облекчен и улеснен животът на жителите на селищната система. Смятам, че въпреки предизвикателствата, пред които ни поставя пандемията и ограничителните мерки, сме успели да съчетаем непрекъснато нарастващите отговорности с изпълнението на най-значимите приоритети при планирането на разходите“, коментира кметът на община „Марица“ Димитър Иванов.

Сесията, на която ще се обсъжда финансовия план на общината, е на 4-ти март.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.