Зелен градНовини

Община Пловдив подписа договор за техническа помощ по европейската програма за чист въздух LIFE

Община Пловдив подписа договор за техническа помощ за разработване на интегриран проект „Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България“ (BULADAPTECOS).

Кандидатстването по проекта, който се осъществява по европейската програма LIFE, се реализира на два етапа – концептуална бележка и техническа помощ. Община Пловдив  вече получи одобрението на Европейската комисия за техническа помощ, а в края на изминалата година към общината беше отправена и официална покана за изготвяне на пълно проектно предложение, с краен срок на подаване 07.04.2022 г.

В момента в България това е единственият интегриран проект насочен към качеството на атмосферния въздух, като към него са привлечени 10 асоциирани бенефициенти. Сред тях са общините Казанлък, Родопи, Първомай, Свиленград, Пещера, Белово, Кърджали, Ямбол, Девин и „ИнфоЛогика“ ООД.

Настоящото проектно предложение е ориентирано към най-актуалната политика на Европейския съюз – Зелената сделка. Интегрираният проект ще се прилага в голям мултирегионален мащаб на територията на басейна на реките от Източнобеломорски басейн в България, следвайки принципа: „Мислете глобално, действайте локално“. Проектът е в пълно съответствие с глобалните политики на ЕС, а именно – новата стратегия на ЕС за адаптиране към климата, Парижкото споразумение за изменението на климата, Рамката на Сендай за намаляване на риска от бедствия, както и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Водеща цел в проекта е Община Пловдив да предложи екобазирано комплексно решение за превенция на риска от бедствия – наводнения и отводняване при интензивни валежи. Предвижда се изработването на техническо решение, което да предотврати наводненията по бул. „Марица – юг“ и да спомогне за възстановяването на биоразнообразието. Дейностите по проекта включват още и предприемане на мерки свързани със засушаване.

Предвижда се изграждане на национална уеб базирана система за адаптация изменение на климата, свързана със застрашените политики – риск от бедствия, биоразнообразие и др.

Само преди няколко дни в онлайн платформата на Община Пловдив E-Gov-Box беше проведена първата среща на всички партньори, част от консорциума, по интегрирания проект. По време на нея всеки един от партньорите представи членовете на своите екипи и бяха коментирани основни координационни въпроси по изпълнение на дейностите по проекта.

Източник: Община Пловдив

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина