БългарияЖивотЗдравеНовини

Българите са в челната редица по употреба на антибиотици в Европа

Последният доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията разкрива, че България е в челната редица по употреба на антибиотици в Европа. Според данните за 2021 г., българите използват 24,4 дефинирани дневни дози на 1000 жители на ден, което е второто най-високо ниво след Румъния с 25,7 дефинирани дневни дози.

Въпреки наблюдавания спад през последните двадесет години, потреблението на антибиотици в няколко страни в Европа остава твърде високо. Според доклада, такива нива на употреба са значително по-високи от средното за Европа, което е 16,4 дефинирани дневни дози.

Най-големите потребители на антибиотици в Европейското икономическо пространство са Румъния, България и Гърция. Тези страни се издигат над средното потребление със съответно 25,7, 24,4 и 23,5 дефинирани дневни дози.

Графиката илюстрира разликата в потреблението на антибиотици между страните. Холандия и Австрия се отличават с най-ниски стойности от 8 до 9 дефинирани дневни дози на 1000 жители през 2021 г.

Българите са в челната редица по употреба на антибиотици в Европа

Проблемът с прекомерната употреба и злоупотребата на антибиотици е сериозен и заслужава специално внимание. Този вид практики водят до увеличаване на нивата на антибиотична резистентност, която може да има сериозни последици за общественото здраве. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията предупреждава, че инфекциите, причинени от резистентни бактерии, са отговорни за смъртта на повече от 30 000 европейци всяка година.

Съществената нарастваща тенденция в потреблението от 30 дефинирани дневни дози на 1000 жители в началото на 2000-те до 21,5 на 1000 жители през 2021 г. налага неотложни мерки за намаляване на употребата на антибиотици. За да се предотвратят сериозни здравни проблеми и за да се гарантира устойчивостта на лечението с антибиотици, е необходимо образователни и информационни кампании, както и стриктни контролни мерки върху тяхната достъпност и употреба.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина