БългарияВластНовини

Парламентът разглежда Закона за българските лични документи

Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, пише БТА. Това предвижда първа точка от проектопрограмата за работа на депутатите днес, публикувана на интернет страницата на парламента. Вносител на законопроекта е Министерският съвет.

В мотивите към него се посочва, че с предложения проект се извършват промени, които пряко засягат функциите, изпълнявани от Министерството на външните работи (МВнР) и задграничните представителства на България в чужбина. С проекта на акт се прецизират разпоредби с цел повишаване на ефективността при издаването и ползването на дипломатически и служебни паспорти. Служебни паспорти се издават от МВнР за улесняване на изпълнението на служебни функции при пътуване извън страната. Посочва се, че към настоящия момент в нормативната уредба липсва изрично ограничение относно ползването на служебни паспорти. Тази празнота създава възможност за незаконосъобразно използване на служебните паспорти за лични цели. С цел превенция със законопроекта се въвежда изрично ограничение за ползването им само при изпълнение на служебни функции в чужбина, заявяват вносителите. В мотивите се изтъква, че по този начин ще се минимализират възможностите за злоупотреба с право и използване на привилегиите, които предоставят този вид паспорти и най-вече безвизовото пътуване в чужбина до всички трети страни, с които има сключени споразумения за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.

Ще бъде създадена правна възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг на задгранична работа до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си (средно или висше) в приемащата държава. Към настоящия момент липсва правно основание за издаване на служебни паспорти на тази категория лица, заявяват вносителите. Същевременно в аналогична хипотеза децата на служители с дипломатически ранг имат право да получат дипломатически паспорт. Нормативната уредба създава условия за неравнопоставеност и неравно третиране на тази категория лица, се посочва в мотивите към предлаганите изменения.

Очаква се още депутатите да гласуват проекти на решения за промени в състава на постоянните комисии. На второ четене се очаква да бъдат гласувани промени в Закона за фуражите, в Закона за защита на растенията и в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина