СъдТемида

Съдии отговориха на Екимджиев с писмо до ВСС

64 магистрати в един глас: Манипулира се с цифри


64 съдии от Пловдив изпратиха общо искане до Висшия съдебен съвет. В него те посочват, че в последните седмици в общественото пространство се изразяват становища и оценки за работата им и за правораздаването в съдебния район, които са в еднозначна негативна насока. Така на практика Темида отговори на коментарите на адвокат Михаил Екимджиев, който само преди пет дни каза пред Под тепето, че в Пловдив презумпцията за невиновност не съществува (вижте пълното интервю тук: http://www.podtepeto.com/article.php?id=10585). Магистратите от Районния и Апелативния съд са категорични, че много от твърденията из медиите в последно време не отговарят на истината. В писмото си до Висшия съдебен съвет те цитират конкретно няколко коментара, като посочват, че повечето от тях идват от един източник- адвокатска кантора под тепетата. А именно- кантората на адв. Екимжиев. Според съдиите въпросната кантора е със сериозни интереси не само в наказателното правораздаване. Те подчертават, че не отричат правото на мнение и свободното му изявяване от всеки гражданин и че нямат каквито и да е основания за упрек към средствата за масова информация, които изпълняват обществената си роля на източник на информация и отразяване на различни позиции. “Но общото на всички подобни твърдения е тоталната неистина и умелото манипулиране с цифри и общи фрази, които внушават на българските граждани, че пловдивските съдилища са едва ли не орган за репресия и потъпкване на човешките права. С такава оценка се изразява категорично несъгласие. В искането е посочено, че подписалите го не търсят защита от Висшия съдебен съвет, а справедлива оценка на труда им и ясно изричане на истината на глас. Това трябва да се направи на основата на действителните резултати от работата им, а не поради конюнктурни интереси”, пишат в искането си магистратите. Така на Висшия съдебен съвет се предлага да изрази публично позицията си по обръщението и поставените в него въпроси. Искането е изпратено и до председателя на Апелативен съд Пловдив.
Съдиите мотивират избрания от тях начин на реакция със становище на Консултативния съвет на европейските съдии, според което, когато отделен съдия или даден съд /както е в случая/ бъде атакуван от обществена фигура чрез медиите по повод, свързан с правораздаването, съдията по правило следва да се въздържа от реакции по същия начин и че именно Висшият съве трябва да реагира бързо и ефективно.

Ето и пълния текст на искането:

В последните седмици в общественото пространство се изразяват становища и оценки за работата ни като съдии в Окръжен съд Пловдив и Районен съд Пловдив, които са в еднозначна и повтаряща се негативна насока. Те касаят начина на правораздаване в съдебния район, с определено внушение, че в него е най-силна „концентрацията на нарушения на правото на свобода и справедлив процес”. Според тези твърдения, намерили отражение в някои печатни и електронни медии:
– „почти всеки обвинен от прокуратурата за престъпление в Пловдив е осъден, с други думи съдът е по-скоро единомишленик с прокурора, а не негов коректив” и така нивото на оправдани лица в съдилищата е пренебрежимо ниско в сравнение с данните за страната;
– повече от всички осъждания на България пред Европейския съд за правата на човека са за нарушения, допуснати от самите нас в пряката ни правораздавателна работа и така делата на пловдивските съдилища са „едно от първите основания България да е в челото на непрестижната класация на държавите в Европейския съюз, които най-много са нарушили човешките права”;
– условията на работа в Окръжен и Районен съд Пловдив са „казармени” и в резултат на това се губи идеята за право и законност, нещо повече, работим във „феодализиран район”;
– често делата се решават „по начин, който да не засегне авторитета или суетата” на административните ръководители.
Излишно е да се изброяват още и още твърдения като горните. Излишно е да се сочи и какво ги е предизвикало – процедурата по избор на главен прокурор, в която участва и председателят на Окръжен съд Пловдив. В повечето случаи подобни изявления имат един източник – адвокатска кантора в гр. Пловдив със сериозни интереси не само в наказателното правораздаване. Ние не отричаме правото на мнение и свободното му изявяване от всеки гражданин. Нямаме каквито и да е основания за упрек и към средствата за масова информация – те изпълняват обществената си роля на източник на информация и отразяване на различните позиции. Целта на това наше обръщение към Вас обаче не е нито „обслужването” на интересите на процедурата, нито тези на конкретния кандидат.
Общото на всички такива твърдения е тоталната им неистина и умелото спекулиране с цифри и общи фрази, за да се внуши на обществото, че самите ние сме изпълнители на чужда воля и едва ли не орган за репресия и потъпкване на правата на българските граждани. Точно с такава оценка не можем да се съгласим, защото тя касае съдийския ни труд. Не реагираме по друг начин, а се обръщаме към вас, изхождайки от това, че когато отделен съдия или даден съд /като е в конкретния случай/ бъде атакуван от медиите /или от обществени фигури чрез медиите/ по повод, свързан с правораздаването, съдията по правило трябва да се въздържа от реакции по същите канали и че в тези случаи именно Висшият съдебен съвет, както и председателите на съдилищата трябва да реагират бързо и ефективно.
Ние не се нуждаем от защита, а от справедлива оценка на резултатите от труда си – от ясно изричане на истината на глас. Считаме, че тази оценка трябва да бъде изразена публично именно от Висшия съдебен съвет, на основата на действителните резултати от работата ни, а не поради конюнктурни интереси. Считаме, че такава оценка трябва да  бъде дадена и от административния ръководител на горестоящия съд, с оглед правомощията му по чл. 106 ал. 1 т. 7 ЗСВ – да анализира и обобщава практиката на съдилищата от апелативния район.
Предлагаме да обсъдите това наше обръщение и да изразите публично позицията си по поставените от нас въпроси.“

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина