Административен съд – Пловдив отхвърли жалбата на архитектите срещу решението за строеж на опера върху парцела на Партийния дом

Темида

Мотивите – тъжителите нямали правен интерес от оспорване на решението на местния парламент

Соня Попова

Административните магистрати в Пловдив оставиха без уважение жалбата на архитектите срещу решението за строеж на опера върху парцела на Партийния дом, стана ясно днес. Припомняме, че на 22 август архитектите Стефка Керелова-Василева, Антоанета Топалова и Иванка Маркова внесоха жалба в Административен съд – Пловдив, атакувайки решението на Общинския съвет за предоставянето на земята под бившия Партийния дом за строеж на Център за музикално-сценично изкуство. Архитектите поиска отмяна на акта заради незаконосъобразност. Те посочиха, че никъде в решението на ОбС не се указва за кой точно УПИ става въпрос. Според тях имотът не е идентифициран съгласно изискванията на закона за Кадастъра и Имотния регистър, Закона за устройство на територията и Закона за имотния регистър.  Те собствеността върху парцела изключва еднолично взимане на решение, тъй като общината е в съсобственост с държавата.  

Жалбата е отхвърлена с мотивите, че: „за жалбоподателите не е налице правен интерес от оспорването му. Правният интерес е процесуалноправно понятие, защото се свързва с призната от АПК възможност да се търси съдебна защита. Ако административният акт има пряк правопроменящ, правопрекратяващ и правопогасяващ ефект по отношение на личните права и законни интереси на правния субект е налице правен интерес. Последният трябва да е пряк, личен и непосредствен”. В допълнение към жалбата, оспорващите обосновават правния си интерес от обжалване на процесното решение на ОбС Пловдив, с обстоятелството, че те лично, пряко и непосредствено са делегирали правомощия и доверие на общинските съветници, което те не са оправдали с действието си и с това са им причинили вреди, които те лично понасят и за които лично отговарят, пише в решението на Административния съд.

Всъщност в допълнение към жалбата архитектите обосновават правния си интерес с обстоятелството, че „те лично, пряко и непосредствено са делегирали правомощия и доверие на общинските съветници, което те не са оправдали с действието си и с това са им причинили вреди, които те лично понасят и за които лично отговарят“.

Под тепето припомня, че според юристи въпросното решение на Общински съвет е „правно нищо“.

Споделете ни във:

1 thought on “Административен съд – Пловдив отхвърли жалбата на архитектите срещу решението за строеж на опера върху парцела на Партийния дом

  1. „…според юристи въпросното решение на Общински съвет е „правно нищо“ = ИМЕННО. =“…според юристи въпросното решение на Общински съвет е „правно нищо“ = ИМЕННО. =“…според юристи въпросното решение на Общински съвет е „правно нищо“ = ИМЕННО. =“…според юристи въпросното решение на Общински съвет е „правно нищо“ = ИМЕННО. =

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.