Работещите украински бежнаци ще получават по 356 лв/м за наеми и режийни

Това ще става по проект „Солидарност”, финансиран по ОПРР за период от 3 месеца чрез Агенцията по заетостта.