Матурите по български и математика се заменят с интегрирани тестове

Предстои промяна и на скалата за оценяване за ДЗИ, за тройка ще са нужни 30%.
Въвежда се нов предмет “Дигитални технологии и креативност”.
От догодина предметът “Околен свят” ще се нарича “Родинознание”.