МненияПод ножа

ВАС връща в Пловдив делото за Втория гребен канал и зоопарка

Върховните съдии съд отмениха решението на Административния съд под тепетата, което бе в полза на общината заради съществени нарушения

Намеренията на общинската администрация да реализира идеята за Втори гребен канал и да завърши новия зоопарк се отлагат за неопределен период от време. Троен състав на Върховния административен съд с председател Донка Чакърова върна делото в Административен съд- Пловдив като отмени решението му от 2016г., което бе в полза на общината и РИОСВ. ВАС праща отново под тепетата делото за ново разглеждане от друг съдебен състав заради сериозни нарушения.

Решението на пловдивските съдии бе обжалвано на по-висока инстанция от сдружение „Граждански контрол- Защита на животните”. През 2016г. съдът в Пловдив се произнесе в полза на общината, след като от НПО-то оспорваха становището на РИОСВ- Пловдив по екологична оценка на проекта за Втори гребен канал с аргумента, че при строежа му ще бъде унищожена голяма част от гората и ще бъдат засегнати защитени територии, попадащи в „Натура 2000”.

Според върховните съдии, в мотивите на съдебното решение на пловдивския съд липсва не само обсъждане на всички основанията, посочени от оспорващия, но и какъвто и да е собствен анализ на представените от страните доказателства и проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

„Решаващият съд не само не е обсъдил всички аргументи на страните по спора, но в мотивите на съдебното решение липсва описание на приетата за установена фактическа обстановка по делото. Първоинстанционният съд се е ограничил в посочване на приложимите според него нормативни актове и това, че от събраните доказателства инвестиционното предложение не попада в Приложение № 1 и № 2 от ЗООС и в границите на защитени територии и защитени зони. От кои конкретно доказателства са обосновани директно тези правни изводи в съдебния акт не е ясно”, пише във вчерашното решение на ВАС.

Необсъждането на доводите на страните, доказателствата по делото и липсата на фактически установявания в съдебното решение относно относими към спора факти представлява съществено нарушение на закона и пречка за проверка законосъобразността на крайния извод на АС-Пловдив, че жалбата на сдружението е неоснователна. По изложените съображения обжалваното съдебно решение като неправилно следва да бъде отменено, а на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав, смятат върховните съдии.
 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина