МненияПод ножа

„Бизнесът за Пловдив” откри нередности в обществена поръчка на Община Марица

Изготвената документация е непълна и неточна и създава предпоставки за манипулация и избор на определена предварително фирма, смятат от сдружението

Сдружение „Бизнесът за Пловдив” разпространи до медиите сигнал за открити порочни практики в обявената обществена поръчка в електронната страница на Община Марица с предмет „Текущ ремонт и превантивно поддържане на вътрешни улици и общински пътища на територията на общината“. Оферти за нея се приемат до 17 април, но според членовете на сдружението, има няколко  нередности, които биха попречили на обективния избор на изпълнител на поръчката. Според „Бизнесът за Пловдив” в тръжната документация липсва конкретизиране на обема, вида и срока на изпълнение на строително-монтажните работи. Освен това липсва конкретизиране на задачите и обектите, отдалечеността един от друг и до базите за инертни материали и всякакви видове доставки с високи ценообразуващи стойности. От сдружението се притесняват още, че начинът на съставяне на техническото предложение предполага силно субективен характер за оценка.

„Сдружение „Бизнесът за Пловдив” изпрати на 22 март 2018 г. писмо до Кмета на Община Марица г-н Димитър Иванов с искане за прекратяване на така обявената обществена поръчка и преструктурирането и с нови, обективни критерии. Сдружението счита, че така изготвената документация е непълна и неточна и създава предпоставки за манипулация и избор на определена предварително фирма. Тъй като до този момент няма постъпила никаква обратна информация от Община Марица, Сдружение „Бизнесът за Пловдив” смята за необходимо да информира обществеността и медиите за тази обществена поръчка със съдържание, което предполага манипулация в избора на изпълнител”, се казва с съобщението на сдружението.  

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина