Министерство на културата се среща със Светия синод за възстановяване оригиналния интериор на „Св. Марина“

Под лупа

Image title
Предстои организиране на среща между ръководството на Министерството на културата и Светия синод на Българската православна църква за изясняване на случая със „Св. Марина“ и предприемане на действия за възстановяване на оригиналния интериор на храма. Това заявява преди дни в отговор на жалба на пловдивчани срещу безобразията в църквата главният директор на дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ инж. Димитрина Николова. Дирекцията е на подчинение на министъра на културата.

Във връзка с извършените намеси в митрополитския храм от дирекцията заявяват, че съвместно с експерти от Националния институт за национално културно наследство – НИНКН, два пъти са посещавали църквата за извършване на проверка, за което са съставени констативни протоколи. И в двата случая инспекторите са били възпрепятствани от свещенослужители да изпълнят задълженията си по чл.192 от Закона за културното наследство. В архива на института няма данни за съгласувана проектна документация, касаеща ремонтите, и в този смисъл те са се извършвали незаконосъобразно. Предвид, че става въпрос за храм, инспекторите не са поискали съдействие от органите на МВР, съгл. чл.194, ал.1 от Закона за културно наследство за осигуряване на свободен достъп до вътрешността.

„Под тепето“ разполага с копия и на двата констативни протокола. В първия е отбелязано, че е извършена подмяна на керемидите, а отец Атанас Манолов – председател на църковното настоятелство, категорично отказал да пусне в храма инспектиращите.
От втората проверка експертите са описали, че на входа на притвора е сложена нова врата, а подовата настилка е подменана с полирани плочи. В долната част на стените са залепени тапети, имитиращи мраморни плочи. Цялостната декорация на църквата е променена, с изключение на шестте фигури между прозорците на северната и южната стена. Има залепени тапети с изображения на светци и религиозни сцени, пише още в констативния протокол. Като пето нарушение е посочен позлатеният амвон, на който е заличена предишната полихромна украса. Владишкият трон е бил наново позлатен.

Проверяващите, начело с Камен Станев, описват и срещата си с митрополит Николай, който категорично отказал комисията да извърши детайлен оглед и фотодокументиране и отказал да предостави поисканите документи за проверката. Отец Атанас заявил, че извършваните дейности не са съгласувани с Министерството на културата, каквото е изричното условие на чл.83, ал.1 от Закона за културното наследство.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.