Новини

Последни дни за записване в привлекателни магистърски програми в ПУ

Последни дни, в които можете да се запишете в магистърските програми „Киберсигурност“, „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ и „Политически мениджмънт и комуникация“, съобщават от Факултет по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“.
Магистърската програма „Киберсигурност“ осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение и подготвя все по- търсените от държавните структури и фирмите специалисти в основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, изграждане на способности за киберсигурност, управление на човешкия фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и на системите на критичната информационна инфраструктура.
Другата привлекателна перспективна дисциплина е „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“. Тя е съобразена със съвременните рискове, с промените във външната среда – терористични актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция. Това е търсена и перспективна програма, изграждаща кадри управленски кадри с възможност за реализация в системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие.
И в двете програми продължават своята лекторска работа чужди експерти. Разпознава се името на Ръководителя на звено “Киберсигурност и информационна сигурност” в Министерството на транспорта и пътната сигурност на Израел – Орен Елимелех. Той международен експерт по киберсигурност към правителството на Израел.
Друг лектор е водещият експерт и генерален секретар на Европейската организация по киберсигурност (ECSO) – Луиджи Ребуфи.
Новата специалност в портфолиото на ФИСН е  „Политически мениджмънт и комуникация“. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и международен план, като ще осигури на обучаващите се знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях. Програмата се фокусира именно върху мениджмънта и комуникацията в политиката, защото съчетаването на посочените две сфери осигурява широка възможност за професионална реализация, както в обществено-политическа дейност, така и в частната. Участието на опитни преподаватели и експерти от практиката осигурява високото качество на процеса на обучение. При разработването на учебния план е използван опитът на авторитетни американски и западноевропейски университети, като стремежът е да има съответствие между дисциплини, което да позволява реализирането на студентски мобилности.
Крайния срок за записване е 29.10.2021г., като желаещите да се обучават именно в тези актуални специалности могат да подадат своите документи  в Университетския информационен център, находящ се в Ректората на университета, ул. „Цар Асен“ № 24, стая №2.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина