Евродепутатите: Трябва да регулираме платформите за социални медии, за да защитим демокрацията

Новини

Илюстрация: Картина на Николай Алексиев-Фокс от изложбата „Живописта сега – Пловдив 2021“ в галерия “2019”

Евродепутатите призоваха за демократичен контрол над технологичните гиганти, за да се гарантира свободата на изразяване.

В дебат с държавния секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш от Португалското председателство на Съвета на ЕС и заместник-председателя на Комисията Вера Йоурова, почти всички оратори разкритикуваха огромната сила на социалните медии и тяхното обезпокоително въздействие върху политиката и свободата на словото.

Посочвайки различни решения на платформите да цензурират съдържание и профили, голямото мнозинство от евродепутатите подчертаха липсата на ясни правила и прозрачност в практиките на големите технологични гиганти и призоваха Комисията да разгледа въпроса в законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите пазари, както и като част от Плана за действие за европейската демокрация.

Повечето оратори се фокусираха върху необходимостта да се осигури правна сигурност при премахването на съдържание и да се гарантира, че тези решения се вземат от демократично отговорни органи, а не от частни дружества, за да се гарантира свободата на словото. Сред повдигнатите въпроси също така бяха:

  • необходимостта от защита на демокрацията и ценностите на ЕС чрез борба с дезинформацията и нарастващите усилия за тяхното подкопаване или подбуждане към насилие;
  • използването на технологии за засилване, а не за ограничаване на политическия дебат, като същевременно се адресира въпросът за разпространението на изказвания, подбуждащи към омраза, и дискриминацията онлайн;
  • прозрачността на алгоритмите, използването на лични данни и ограничаването (или забраната) на практиките на „микротаргетиране“ и профилиране с цел коренно трансформиране на бизнес моделите на технологичните гиганти;
  • проблемите, причинени от появата на технологични монополи и тяхното въздействие върху медийния плурализъм, както и върху плурализма в публичните дебати;
  • погрешното разделение между онлайн и офлайн сферите и необходимостта от правила, които обхващат всички аспекти на живота; и
  • системните рискове, както и вредите за обществото и икономиката, които големите платформи могат да причинят или изострят.

През октомври 2020 г. в своите препоръки относно законодателния акт за цифровите услуги, Парламентът подчерта, че отговорността за прилагането на закона трябва да се носи от публичните органи и че в крайна сметка решенията следва да се вземат от независима съдебна власт, а не от частни търговски организации.

Европейските избори през 2019 г. бяха защитени от дезинформация чрез Плана за действие на ЕС и Кодекса за поведение за платформите на Европейската комисия. В контекста на Плана за действие за европейската демокрация, обаче, Комисията потвърди, че мерките за саморегулиране трябва да бъдат заменени с комбинация от задължителни мерки и мерки за съвместно регулиране, за да се защитят по подходящ начин основните права на потребителите и да се регулира модерирането на съдържание.

Парламентът също така наскоро се изказа срещу влошаването на основните права, обезпокоителното състояние на свободата на медиите в ЕС и кампаниите за дезинформация онлайн от чуждестранни и от участници на местно ниво.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.