КварталиНовини

Енергийно обследване на сгради приоритет в „Западен“

Темата за устойчивото развитие и спестяването на енергия и емисии ни вълнува и тя ще бъде един от нашите приоритети, които ще влязат в обхвата на концепцията за „Зелен Западен“, това заяви кметът на района ад Тони Стойчева.

Тя проведе днес среща с Лияна Аджарова, която е изпълнителен директор на Енергийна агенция Пловдив (ЕАП). По думите ѝ, „огромен е опитът на тази институция – тя инициира и координира проекти за намаляване на енергийното потребление и използване на ефективни и възобновяеми енергийни технологии“. Стойчева напомни, че Агенцията е подкрепяща структура към европейската инициатива Конвента на Кметовете и разработва планове за управление на енергията, адаптация и смекчаване на климатичните промени на редица общини в България.

ЕАП предоставя на общините възможност за безплатни обследвания за енергийна ефективност на общински и жилищни сгради.

Райкметът и директорът на агенцията набелязаха сферите, в които можем да си сътрудничат.

Вижте ги:

·         Район „Западен“ ще подаде заявления за енергийно обследване на сградите на кметство, читалището и поликлиниката в кв. „Прослав“, които са в лошо състояние.

·         Ще информира всички домоуправители на сградите на територията на района, че могат да се възползват от услугата за безплатно енергийно обследване и консултиране на Енергийна агенция Пловдив, като по този начин ще спестят средства, ако кандидатстват по втория етап от програмата за енергийно обновяване на жилища, която се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост – тук се изисква 20% самофинансиране, като днес беше обявено, че Държавната Българска банка за развитие (ББР) ще предоставя безлихвени заеми на кандидатите.

·         Предвижда се провеждане на „Енергийни дни” през месец септември, които ще бъдат своеобразна информационна кампания, полезна за гражданите как да бъдат по-енергийно ефективни и отговорни към опазването на околната среда, как да се възползват от богатия инструментариум за финансиране.

„Изключително сме щастливи от началото на това сътрудничество, като се надяваме общинската администрация и районите да си сътрудничат през следващия програмен период за реализирането на мерки, водещи до подобряване на качеството на въздуха, енергийно спестяване и въвеждане на възобновяеми енергийни източници“, коментира Тони Стойчева.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина