ЕК: Да не се предоставя държавна помощ на дружества с връзки с данъчни убежища

Новини

Ограничения следва да се прилагат и за дружества, които са били осъдени за тежки финансови престъпления, измами, корупция, неплащане на данъчни и на социалноосигурителни задължения

Европейската комисия препоръча на държавите членки да не предоставят финансова подкрепа на дружества, имащи връзки с държави, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Ограничения следва да се прилагат и за дружества, които са били осъдени за тежки финансови престъпления, сред които, наред с другото, финансови измами, корупция, неплащане на данъчни и на социалноосигурителни задължения. Целта на днешната препоръка е да се предоставят насоки на държавите членки за това как да бъдат определени условията за финансова подкрепа, които предотвратяват злоупотребата с публични средства, и за укрепване на гаранциите срещу данъчни злоупотреби в целия ЕС, в съответствие със законодателството на ЕС. Като координират ограниченията за финансова подкрепа, държавите членки ще предотвратят също появата на дисбаланси и нарушения в рамките на единния пазар.

Държавите членки трябва да решат дали желаят да предоставят финансова подкрепа и да замислят мерки, съобразени със своите цели на политиката и с правилата на ЕС, в това число правилата за държавна помощ. Ако държавите членки решат да въведат такива разпоредби в своето национално законодателство, Комисията им препоръчва да бъдат включени определен брой условия, с които да обвържат отпускането на финансова помощ.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.