Бизнесът: В страната повсеместно има корупция

Новини
Корупция

87% от предприемачите намират проблема с корупцията в България за „шиpoкo разпрocтpaнен“

Данните от проучване Евробарометър сред 525 предприемачи показва, че хората от бинеса споделят мнението на множество българи – в страната повсеместно има корупция. Общо 87% (с 2 процентни пункта повече спрямо ноември 2019 г.) от тях казват, че проблемът с корупцията в България е „шиpoкo разпрocтpaнен“. Средният показател за ЕС е 67%.

Доста над половината в България (58%) казват, че е „много голям проблем“ и само в Хърватия (62%) този показател е по-висок. Още 29% в двете страни отговарят, че е „доста голям проблем“.

Проучването е проведено между 4 и 22 април с анкета по телефона и частично съвпада във времето с друг Евробарометър от периода между 22 март и 17 април 2022 г., в което в личен разговор 88% от над хиляда българи и европейците (68%) дадоха практически същия отговор. Всеки осми (81% или с 3 пункта повече от есента на 2019 г. ) от българите смятат, че корупцията е част от бизнес културата в България.

Директният контакт на предприемачите с корупцията дава категоричен отговор къде е фокусирана тя -„Финансирането на политически партии в замяна на обществени договори или влияние върху създаваната политика“. Така отговарят четирима от десет бизнесмени и това е най-предпочитаният отговор от предложените от анкетиращите варианти на въпроса „Кои от изброените практики смятате за най широко разпространени в България?

В масовото проучване корумпираността на партии (46%) и политици (52%) също стои високо сред възможните отговори, но отчетливо за по-корумпирани са смятани полиция, митници и държавни служители, решаващи обществени поръчки и даващи разрешителни.

Сред бизнесмените България е на последно място в ЕС с положителен отговор, че има добър надзор над финансирането на партиите (12% и намаляване с 3 процентни пункта спрямо 2019 г.). Напълно съгласни, че има добър надзор и прозрачност, са едва 4%. Други 8% са „склонни да се съгласят“ с подобно нещо. Над половината (56% и увеличение за последните 30 месеца с 5 пункта) категорично не смятат, че има прозрачност. Други 20% (намаление с 4 пункта) казват, че по-скоро няма надзор и прозрачност. А това прави несъгласните група от 76% или три четвърти от анкетираните бизнесмени.

Над шестима (62%) от десет предприемачи, попитани от Евробарометър, казват, че корупцията е проблем за правенето на бизнес в България. Още повече (67%) посочват „покровителство и шуробаджанащина“.

Над 4 пъти по-голяма (18% срещу 4%) е групата в България спрямо средното за ЕС, отговорила утвърдително на въпроса „Някой искал ли е или очаквал ли е някой от Вашата компания да даде подарък, да извърши някаква услуга или да плати допълнителна сума за някои от изброените разрешителни или услуги?“ (при възможен повече от един отговор).

С една трета повече от средното в ЕС (49% срещу 30%) са отговорилите в България с „Да“ на въпроса „През последните три години, мислите ли, че корупция е попречила на Вас или Вашата компания да спечели публичен търг или процедура за възлагане на обществена поръчка?“.

Запитани кои практики са масово разпространени в обществените поръчки, в България отговарят така:

71% – нагаждане на условията в полза на конкретна компания кандидат
56% – злоупотреба с промяна на условията, след като поръчката вече е обявена
55% – участие на кандидати при съставянето на условията
55% – конфликт на интереси при оценка на офертите
51% – злоупотреба с пряко догаваряне на базата на спешност на процедурата
48% – договаряне между кандидати
40% – промени в параметрите на договора след спечелване на конкурса.

Около два пъти по-малко са българските предприемачи, смятащи, че има последици за хората и компаниите, участващи в корупция в България. Докато средно в ЕС :

47% вярват, че такива играчи ще бъдат хванати или докладвани на полиция и прокурори,
44% смятат, че ще им бъда повдигнати обвинения и ще ги изпратят на съд
57% са убедени, че съдът ще им наложи тежки глоби или ще ги прати в затвора.

Евробарометър пита предприемачите и каква е дадената сума или еквивалента ѝ при услуга/подарък/пътуване, над която смятат, че вече става дума за подкуп. Както през 2019 г., и сега повечето (общо 55% в България) отговарят, че дори нещо под 50 евро трябва да се смята за подкуп. Забележително е, че с 28 пункта до 35% са се увеличили българските предприемачи, които смятат за подкуп каквато и да е сума, както и намаляването със 17 пункта (до 20%) на групата, смятаща за подкуп даването до 50 евро.

В България следващата по големина група е тази, за които да дадат или да им бъдат поискани над 200 евро би могло да се смята за подкуп.

Евробарометър
Отговорите на въпроса каква сума в брой, услуга или подарък смятате, може да се смята за подкуп.

Като цяло корупцията остава сериозен проблем за гражданите на ЕС: повече от една трета от компаниите в ЕС (34%) казват, че корупцията е проблем при правенето на бизнес. Освен това значително мнозинство от компаниите са съгласни, че в тяхната страна тесните връзки между бизнеса и политиката водят до корупция (79%) и че фаворизирането и корупцията пречат на бизнес конкуренцията (70%).

Сред проверката на оценката на българските граждани няма някакво драматично раздвижване за изминалите две години и половина в отговорите за корупцията в политиката и бизнеса.

84% (=) казват, че прекалено тесните връзки между бизнеса и политиците в България водят до корупция
81% (=) отговарят, че протежирането и корупцията пречат на бизнес конкуренцията
81% (+3) смятат, че корупцията е част от бизнес културата в България
76% (-2) са убедени, че единственият начин да успееш в бизнеса е да имаш политически връзки.

Тези показатели са относително високи в ЕС, макар и разликата от средния резултат за 27-те страни с повече от 26 хиляди анкетирани да е средно с по 10 пункта под този за България. По последния въпрос обаче българите са далеч пред европейците (53%) и показателят не е по-различен в анкетата сред бизнесмените.

Евробарометър
Отговорилите сред предприемачите (и сравнението с 2019 г. в процентни пунктове), че в страната им бизнесът преуспява, само ако има политически връзки. В България след намаляване с 2 процентни пункта отговорът е 51%).

Източник: dnevnik.bg

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.