21 млн. лв. са похарчени за проект, по който не е извършвана дейност

Новини
Пристанище Варна

Държавното търговско дружество „Транспортно строителство и възстановяване“ е похарчило за по-малко от година над 21 млн. лв. бюджетни средства

Държавното търговско дружество „Транспортно строителство и възстановяване“ (ТСВ) е похарчило за по-малко от година над 21 млн. лв. бюджетни средства за „общо производствени разходи“ по проект, по който не е извършвало дейност.

Това потвърдиха пред „Дневник“ източници от дружеството, пожелали да останат анонимни. Става дума за „работни заплати, командировъчни, транспортни, административни разходи и издръжка на публични задачи, за които дружеството не е получавало субсидии за дълъг период на време“.

С незначителна разлика сумата съвпада с тази, която според разследване на „Дневник“ се губи при прехвърлянето на над 400 млн. лв. от републиканския бюджет между държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, ТСВ и частната компания „ЕС билд“ за удълбочаването на плавателните канали във варненското пристанище.

Бюджетните средства бяха отпуснати целево от кабинета на ГЕРБ през есента на 2019 г. за инфраструктурния проект по удълбочаването. Дали дружеството е имало право да ги използва за „издръжка на публични задачи, за които не е получавало субсидии за дълъг период на време“ би могла да отговори единствено Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), която е направила две проверки за изпълнението на проекта, но резултатите от и до този момент се пазят в тайна. По същия случай от есента на м.г. работи и прокуратурата, но информация за напредъка на разследването няма.

Според публикация на електронното издание Mediapool в хода на двете си проверки АДФИ е констатирала „индикатори за нередности и измама в проверения проект“. Става дума за актове за извършени строителни дейности, които ТСВ е съставяла, за да ги отчете пред възложителя на удълбочаването „Пристанищна инфраструктура“. В тези актове като строител изрично е упоменато именно държавното търговско дружество, което не е отговаряло на истината.

Проверката на „Дневник“, продължила повече от две години очерта следната схема:

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (част от администрацията на транспортното министерство) е прехвърлило през 2020 г. 435 млн. лв. на собственото си търговско дружество „ТСВ“ ЕАД. Това е станало по една от т.нар. in-house (на бълг. – „вътрешни“) поръчки, който позволява институциите да възлагат дейности без търг на собствените си търговски дружества. По силата на сключеното споразумение на „ТСВ“ е възложено „да извърши на свой риск, със свои материали или суровини, техника, механизация и човешки ресурси“ удълбочаването на плавателните канали в пристанището на Варна.

В нарушение на подписаното споразумение обаче „ТСВ“ е сключила договор с частния консорциум „ЕС билд“ за приблизително същата дейност, но отново без процедура за възлагане на обществена поръчка. По този начин неизвестна част от държавното финансиране се е оказало в руска компания с името „Гидрострой“, чиито специализирани кораби са били наети очевидно неправомерно за драгажните работи.

Интересен е и фактът, че преводът от над 400 млн. лв. не е отразен в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Според експерти това би могло да е сигнал, че плащания по проекта са извършвани по сметки извън България, като се има предвид, че „Гидрострой“ е регистрирана в руския ексклав Калининград.

За да може да се плаща на подизпълнителите „ЕС билд“ обаче „ТСВ“ е съставяла и други актове за извършени строителни дейности, в които като изпълнител е записана именно „ЕС билд“, която е и реалният изпълнител на драгирането. Така за една и съща дейност са били съставяни два комплекта идентични документи, в които обаче е бил посочен различен изпълнител. Така документите, с които „ТСВ“ се е отчитала пред „Пристанищна инфраструктура“ по всяка вероятност попадат в квалификацията „документи с невярно съдържание“.

Според информацията, публикувана от Mediapool становището на ДНСК по този случай, поискано от АДФИ е било, че ако установените данни от проверката наистина са такива, то има данни за „измама“, която е престъпление по чл. 209 от Наказателния кодекс. По смисъла на Закона за устройство на територията „строител“ може да бъде само действителният извършител на строителните работи, като само той може да издава актовете за извършени дейности. Така става ясно, че в конкретния случай държавното дружество ТСВ е издавало актове без реално да е свършило каквато и да било работа.

Още в края на януари т.г. в рамките на парламентарния контрол Министерството на транспорта публикува в сайта на Народното събрание информация, според която извършените проверки от строителният контрол и държавната финансова инспекция са установили, че „Транспортно строителство и възстановяване“ е възложило на трето лице изпълнението на дейностите, които са му възложени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, без това да е предвидено в споразумението между тях.

Освен това изпълнението на строително-монтажните работи е станало, без да е сключен договор с възложителя или изпълнителя „а актовете и протоколите, съставени по време на строителството, са подписани от лице, което не е участник в строителния процес ( тук очевидно става дума за „ТСВ“, бел. ред. Дневник)“.

Същата проверка е констатирала, че „не е осъществен и контрол от страна на лицето (в случая ДППИ, бел ред.), осигурило финансирането за изпълнение на строително-монтажните работи „.

Позицията на ДНСК е прикрепена към доклада на финансовата инспекция, предаден на прокуратурата. Това вероятно е и една от причините, поради които в продължение на повече от две години и „Пристанищна инфраструктура“, и „ТСВ“ отказваха да предоставят на „Дневник“ договорите и споразуменията, послужили като основание за разхода на над 400 млн. лв. бюджетни средства.

Източник: dnevnik.bg

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.