НовиниСъдТемида

Административен съд- Пловдив отказа да разглежда жалбите на жители на ромската махала във Войводиново

17 лица от квартала са се жалвали срещу „про­тивозаконни действия на ОД на МВР – Пловдив и на кмета на с.Войводиново, с които на 09.02.2019г. са били възпрепятствани да влязат в жилищата си“

Съдът установил, че нито ОД на МВР, нито кмета на селото извършва фактически действия по възпрепятстване на достъпа до жилищата на лицата

Административен съд град Пловдив остави без разглеждане и прекрати производствата по 17/седемнадесет/ искания на лица от село Войводиново с правно основание чл.250 ал.1 от АПК за преустановява­не на про­тивозаконни действия на ОД на МВР – Пловдив  и на кмета на с.Войводиново, с които на 09.02.2019г. са били възпрепятствани да влязат в жилищата си, находящи се в с.Войводиново.

С постановените от съда определения се приема, че за да е допустимо искането по чл. 250, ал. 1 АПК е необходимо твърдяното фактическо действие да не е прекратено.

От събраните доказателства при извършената от съда проверка е установено, че към настоящия момент нито един от двата административни органа, срещу които са насочени исканията, не извършва фактически действия по възпрепятстване на достъпа до жилищата на лицата.

Всяко едно от определенията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина