ГрадътКварталиНовини

Въвежда се чек лист за хранaта в детските заведения в „Западен”

Наскоро се проведе работна среща между кмета Тони Стойчева, експерти на район „Западен”, директорите на детските градини и детски ясли.

В своето изложение кметът посочи кои са целите и задачите на районната администрация, които се поставят за изпълнение пред детските заведения. Това са: грижовното стопанисване на обектите, стриктен контрол на храните от приемането до влагането им, осигуряване на разнообразна и пълноценна храна и активно взаимодействие между отделните институции.

В продължение на няколко месеца бяха извършени проверки в детските ясли и градини въз основа на издадена заповед от кмета Тони Стойчева.

Констатирани бяха някои пропуски в организиране на рационалното хранене при децата – еднообразие на месото и предлагания плод, големи разфасовки, среднодневен оклад под минимума, необходимост от засилен контрол от страна на медицинските сестри и др. Но в други детски заведения резултатите от проверките бяха на високо ниво.

В духа на конструктивна дискусия Тони Стойчева и директорите на детските градини и ясли стигнаха до изводите, че има някои дефицити в регламента на обществените поръчки, като тя пое ангажимент да проучи правните възможности как свързани фирми да бъдат ограничени и как да се прецизират сключените договори. В качеството си на кмет, но и на юрист, г-жа Стойчева обеща пълно съдействие в тази посока. Участниците в срещата обсъдиха и въпросите как да се осигурят повече пресни продукти в менюто за децата, как да се подобрят протоколите за връщане на храни и да се засили контролът върху доставчиците, за да спазват добросъвестно всички клаузи.

В края на срещата всички се обединиха около мнението, че проверките определено дават своя резултат – рекламациите са много по-малко. Тони Стойчева обяви, че се обмисля провеждането на обучението на медицинските сестри, което ще повиши тяхната квалификация, като те могат да дават препоръки как децата да се хранят по-пълноценно и здравословно.

Следващата среща се насрочи след един месец. На нея ще бъдат поканени и представители по здравословно хранене, РЗИ, БАБХ и др. И г-жа Стойчева, и директорите на детските градини и ясли, са на мнение, че само с общи действия ще може да се постигне най-доброто за децата.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина