ПУ започна кандидат-студентската кампания

Култура Новини
ПУ нова сграда

През новата академична година Пловдивската Алма матер ще приеме общо 3 502 бакалаври и магистри в редовна и започна форма на обучение

Право се кандидатства с оценка от матура

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ започва прием на документи за кандидатстване в акредитираните специалности в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ след средно образование. Подаването на документите може да стане онлайн, лично или чрез друго лице, съобщиха от най-голямото висше училище в Южна България.

Платформата за онлайн подаване на документи ще бъде отворена в сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg от 3 до 17 юни 2022 г.

Лично или чрез друго лице кандидат-студентите могат да подават документи всеки ден от 8 до 21 юни в Спортната зала на висшето училище на бул. „България“ № 236 в Пловдив, както и в бюрата на ЦКПИ по градове. Срокът за кандидатстващите само с оценки от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) е от 8 до 27 юни 2022 г., вкл. в съботите и неделите.

Документи за специалностите: „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“ на Физико-технологичния факултет, ще се приемат в работни дни и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул „Дичо Петров“ № 28, каб. 203 от 8 до 21 юни т.г., уточниха от висшето училище.

Кандидатите за специалностите в ОКС „Бакалавър“ подават заявление до ректора по образец, оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. В случай, че са завършили средното си образование през настоящата година, и в дипломата си нямат оценка по балообразуващ учебен предмет за съответната специалност, за която кандидатстват, следва да се представи удостоверение – оригинал и копие, за завършен първи гимназиален етап на средното образование. Ако дипломата не е издадена до момента на подаване на кандидат-студентските документи може да се кандидатства с разпечатка от страницата на МОН, в която са отразени оценките от положените ДЗИ.

Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение за завършено средно образование с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене, подчертават от университета.

Към документите за кандидатстване се прилагат още плик-заявление, картон за класиране по образец и документ за платена такса. Тя е 30.00 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20.00 лв. Таксата за участие в кандидат-студентска кампания и класиране с признаване на оценка от ДЗИ е 30.00 лв.

Кандидатстването за специалност „Право“ през новата учебна година, с решение на Академичния съвет на университета, ще е само с оценка от ДЗИ по Български език и литература и общ успех от дипломата за средно образование.

Тази година ПУ „Паисий Хилендарски“ ще приеме общо 3 502 бакалаври и магистри, от които 3 063 в редовна форма на обучение и 439 – в задочна. Броят на докторите държавен прием е 126.

Датите за провеждане на кандидат-студентските изпити са от 26 до 30 юни, като първият ще е по Български език. По традиция изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат в три кръга на 14,15 и 16 септември.

Пълна информация за кандидат-студентската кампания е публикувана на специализираната страница на университета: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.