Общественото обсъждане по проекта за Небет тепе се отлага

Култура Новини

Отлага се общественото обсъждане относно кандидатстването на Община Пловдив за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение с наименование „По крепостните стени на Филипопол“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” на ОПРР 2014-2020г. То беше обявено за 23.03.2020г. от 16:30 часа в зала на Общински съвет- Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ №20, ет.2.

Това се налага във връзка с изпълнение на предприетите мерки за ограничаване разпространението на коронавирус от Националния и от общинския кризисен щаб, които забраняват струпване на едно място на много хора в затворени помещения и провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.

Допълнително ще бъде уточнена и обявена датата за провеждане на общественото обсъждане.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.