Удължиха мярката 60/40 до края на годината

Избори 2021 Новини

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от COVID-19 икономически дейности до 31 декември 2021 г. Това реши правителството на днешното си заседание.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

Фирмите, учредени преди 1 август 2019 г., ще могат да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо същия месец на 2019 г. В случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Работодателите, учредени след 1 август 2019 г., ще имат право на 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. В случай, че намалението е с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Компаниите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт. Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства за август и септември 2021 г., могат да подават заявления до 31 октомври 2021г., а кандидатстващите за изплащане на средства за ноември 2021 г. – до 10 декември 2021 г.

С прието днес постановление правителството осигури и продължаване на действието на механизма за финансиране на държавните културни институти в условията на ограничение на дейността им от въведените противоепидемични мерки. Целта е да се осигури финансовата им стабилност, ще се гарантират трудовите възнаграждения на служителите в тях до 31 март 2022г. и ще се създадат необходимите условия за продължаване на творческата им дейност и разпространението на създадени културни продукти.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.