Въвеждат безпрецедентни мерки срещу замърсяването в Столипоново

Градът Изпод тепето Новини

Въвеждат безпрецедентни мерки срещу замърсяването в Столипиново. Това се реши на на проведена работна срещата от кмета на район Източен– Иван Стоянов, в която участие взеха и гл. инсп. Николай Кирков – Началник Шесто районно управление полиция, гл. инсп. Костадин Костов – Началник сектор „Общинска полиция“,Иван Петров от Пловдивския общински инспекторат, Николай Георгиев – Директор ОП „Чистота“ и Петър Говедаров от ОП „Общинска охрана“.

ОП „Чистота“ поема ангажимент в най-кратки срокове да извърши масово почистване в Столипиново.  Предприятието ще увеличи информационните кампании и медийното отразяване с цел осведомяване на гражданите за наличието на площадки за регламентирано изхвърляне на отпадъци, както и изясняване на методите за събиране по график на излезли от употреба мебели. Започва редовно провеждане на съвместни акции с Шесто РУ и районната администрация в Източен  срещу движението на каруци на територията на район „Източен“. Ще се извършват редовни съвместни проверки с Шесто РУ, районната администрация  и БАБХ срещу незаконно отглеждане на животни в Столипиново. Реши се още да бъде изготвен доклад-предложение до кмета на Пловдив за създаване на допълнително звено към общинската структура, чиято задача ще е осъществяване на контрол по входно – изходните артерии на квартала срещу внасянето и изнасянето на отпадъци от всякакъв тип (битов, строителен и др.) и доклад за изграждане на видеонаблюдение, с цел осъществяване на  24-часов контрол. Ще се създадат доброволчески групи, които да информират, следят и сигнализират при нарушения.

Ето и другите мерки, които ще се въвеждат от днес:

  • Превенция срещу замърсяването в кв. Столипиново, чрез включване на образователни кампании на тема „Опазване на чистотата“ към училищната програма в учебните заведения в квартала.
  • Превенция срещу замърсяването в кв. „Столипиново“ чрез провеждане на разяснителни кампании по социалните мрежи.
  • Изготвяне на доклад до Кмета на Община Пловдив за необходимост от допълнителни финансови средства за премахване на незаконни постройки, с цел осигуряване на достъп в кв. Столипиново на специализираната техника по сметопочистване, както и осигуряване на пространство за поставяне на допълнителни съдове за отпадък. Ще се акцентира върху премахването на незаконните пунктове за предаване на вторични суровини.
  • Изготвяне на доклад за необходимост от закупуване на допълнителни съдове за отпадък, които да бъдат разположени в кв. Столипиново.
  • Изготвяне на доклад за изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в кв. Столипиново, с цел да се прекрати лошата практика на превръщането на тези места в сметища.
  • Поставяне в междублоковите пространства на информационни табели, окозващи забрана за изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места.
  • Обявяване на конкурс „Красива градинка“ с наградни поощрения, чрез който живущите от района се грижат, поддържат и опазват чистотата на зелените площи и предблоковите пространства

„Безкомпромисни сме към нарушителите, които замърсяват града, река Марица и като цяло въздуха, природата и съм убеден, че с въвеждането на тези мерки, район Източен, а и целият град ще се превърне в по – чисто и приятно място за живеене“, подчерта Стоянов.

Споделете ни във:

1 коментар за “Въвеждат безпрецедентни мерки срещу замърсяването в Столипоново

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.