Всички общински детски градини и училища в Пловдив са готови да посрещнат първия учебен ден

Градът Новини

Класните стаи в 18 общински училища бяха освежени, изграждат или се обновяват 10 детски градини

Всички 52 общински детски градини в Пловдив са в пълна готовност за откриване на новата учебна година. Към момента са записани 10 940 деца. От тях най-малките, 3-годишните деца, са 2700.

Пълна готовност за първия учебен ден имат и всички 52 общински училища. Сред тях са 4 начални, 21 основни, 2 обединени, 5 профилирани гимназии, 18 средни училища и 2 професионални гимназии. Над 33 000 ученици от I до XII клас и около 700 пет и шестгодишни деца, разпределени в подготвителните групи, ще прекрачат прага на класните стаи.

До момента в общинските училища с начален етап на обучение (общо 46 начални, основни и средни училища) са записани над 3100 първокласници.

В 18 общински училища през летния период бяха извършени  козметични ремонти за освежаване на класни стаи и коридори –  шпакловане, боядисване на стени и тавани, циклене и лакиране на паркет. В ОУ „Петър Берон“ е направена външна изолация на малката сграда, а в МГ „Акад. Кирил Попов“ е ремонтиран покривът.

В няколко общински училища са изградени STEM центрове – специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки. Одобрените за финансиране през 2021 г. са ЕГ „Пловдив“, СУ „Черноризец Храбър“ и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника с 300 000 лв., и ЕГ „Иван Вазов“ с 210 000 лв. В СУ Софроний Врачански“ се изгражда STEM център със средства от бюджета на училището.

Приключи ремонтът и в двете сгради на СУ „Любен Каравелов“ по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, финансиран по Оперативна програма„Региони в растеж”. С приключването на втория етап от проекта училището разполага с  мултифункционална зала и басейн.

Продължават дейностите по изпълнение национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Припомняме, че Община Пловдив получи финансиране от 14  817 000 млн. лева. за 7 обекта, с които кандидатства по националната програма. „Изграждане на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“  /стойност на проекта – 4 973 300,00 лв./ и „Ремонтни работи и реконструкция на източен корпус на СУ „Константин Величков“, /стойност на проекта – 1 995 500,00 лв./ са проектите, които Общината изпълнява.

На 13.09.2021 г. бе открита нова сграда на ДГ „Перуника“, изградена по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.

По отношение на детските градини, с оглед разкриването на допълнителни места за обхващане на децата в предучилищна подготовка, към настоящия момент в гр. Пловдив предстои изграждането или са в процес на изграждане следните сгради:
Район „Централен“:

– нова сграда на ДГ „Каменица“ – 6 групи (изпълнява се по програма „Региони в растеж“);

– ДГ „Чучулига“ – нови 2 групи (изпълнява се по национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища);

– ДГ „Буратино“ – нови 3 групи (изпълнява се по национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища) – предстои да бъде избран изпълнител;

Район „Източен“:

– нова сграда с 8 групи на ул. „Богомил“ (изпълнява се по програма „Региони в растеж“), която се очаква се да бъде готова и открита до края на предстоящата календарна 2021 година.

Район „Южен“:

– нова сграда с 4 групи до ОУ „Стоян Михайловски“ (изпълнява се по национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища) – в момента тече процедура по избор на изпълнител;

– нова сграда с 8 групи на бул. „Ал. Стамболийски“ (финансирана от капиталовата програма на Община Пловдив), която се очаква се да бъде готова и открита до края на предстоящата календарна 2021 година.

– нов корпус с 4 групи към ДГ „Зорница“ (изпълнява се по програма „Региони в растеж“) – сключен е договор с изпълнител.

Район „Тракия“:

– нова сграда с 8 групи (изпълнява се по национална програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища) – предстои да бъде избран изпълнител.

Реконструкция ще започне и в ДГ „Майчина грижа“ с цел разширяване. Предстои изграждането и на чисто нова детска градина в квартал „Съдийски“

Всички тези проекти ще осигурят нови места за прием на деца в детски градини, което ще гарантира добри условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище. Община Пловдив се стреми да осигури достатъчно места в детските градини, за да даде възможност на всички родители, които желаят да се възползват от тази услуга, да запишат децата си, и да започне поетапно закриване на детските градини, позиционирани в пригодени блокови пространства.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.